NOMESCO/NOSOSCO

Statens Institut for Folkesundhed huser sekretariatet for Nordisk Medicinalstatistisk Komité (NOMESCO) og Nordisk Socialstatistisk Komité (NOSOSCO).

NOMESCO/NOSOSCO hører under Nordisk Ministerråd og har til opgave at:

  • Arbejde for at sundheds- og socialstatistik i de nordiske lande er sammenlignelig mellem landene.
  • Indsamle statistik på området.
  • Præsentere denne statistik og sørge for, at den er bredt til gængelig.

To statistiske oversigter 'Health Statistics for the Nordic countries' og 'Social Protection in the Nordic Countries' udgives hvert år og kan downloades gratis på NOMESCO/NOSOSCOs hjemmeside under 'Publications'.

Her kan du også finde en lang række tematiserede publikationer. En del af de tidligere publikationer er også tilgængelige på dansk, svensk eller norsk.
På hjemmesiden finder du også link til NOMESCO/NOSOSCOs database, der løbende udvikles.

Udover at huse sekretariatet for NOMESCO/NOSOSCO, forestår Statens Institut for Folkesundhed den daglige ledelse af sekretariatets ansatte.
Statens Institut for Folkesundhed har som forvaltningsorgan ansvar for, at programmet gennemføres i overensstemmelse med rammeaftalen med Nordisk Ministerråd, og forskningschef Anne Illemann Christensen repræsenterer som programleder for NOMESCO/NOSOSCO forvaltningsorganet over for Nordisk Ministerråd.

NOMESCO/NOSOSCOs hjemmeside

Klik her