Skip to main content

Overblik over Young & Active

På denne side kan I få et kort overblik over, hvad det vil sige at implementere Young & Active.  Alle faserne i processen er detaljeret beskrevet i implementeringsmanualen ”Young & Active på gymnasiale ungdomsuddannelser; Planlægning – Afvikling – Implementering”. Nederst ses et flowchart, som grafisk illustrerer implementeringsprocessen af Young & Active.   

Planlægning

Indledende planlægning:

 • Afvikling: Beslut hvornår workshopdag 1 og 2 skal afholdes
 • Tovholdere: Udvælg repræsentanter fra skolens ansatte som tovholdere for Young & Active
 • Ung til ung: Overvej hvem af de ældre elever som kan facilitere workshopsene
 • Lokaler: Book lokaler til workshops og møder
 • Strategi for implementering: Vælg en strategi for, hvordan der bedst følges op på idéerne fra workshopsene, og hvordan I hjælper eleverne med at implementere deres aktiviteter 

Forberedelse op til workshopdag 1:

 • Udsendelse af info-mail til elever der skal deltage i workshoppen. Indkald ældre elever, som skal facilitere WS1 og tovholdere til forberedelsesmøde.
 • Afholdelse af internt møde mellem tovholdere og facilitatorer.
 • Praktiske gøremål som at anskaffe materiale, opdatere elevernes skema samt downloade materiale til workshopdag 1.

  Forberedelse på dagen for workshopdag 1:

  Klargøring af lokale

  Afvikling

  Workshopdag 1:

  Workshopdagen varer 90 minutter og indeholder tre faser:

 • Intro-fase
 • Innovationsfase
 • Afslutningsfase

  Forberedelse mellem workshopdag 1 og 2:

 • Afholdelse af internt møde mellem tovholdere og facilitatorer.
 • Invitation af deltagere til workshopdag 2
 • Planlægning af workshopdag 2

Workshopdag 2

Workshopdagen varer 90 minutter og indeholder tre faser:

 • Præsentationsfase
 • Aktivitetsfase
 • Realiseringsfase

  Implementering

  Realisering af aktiviteter

  Efter de to workshops er afholdt, følger der en vigtig proces med at realisere de mange gode idéer, eleverne er kommet på under workshopsene. Erfaringen har vist, at eleverne har brug for hjælp til at få idéerne realiseret.  Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan udvalgte lærere og ledelsen bedst muligt støtter eleverne og rammesætter realiseringsprocessen. Disse konkrete forslag er uddybet i implementeringsmanualen:

 • Indkald eleverne til arbejdsmøder efter workshopdag 2
 • Gør reklame for aktiviteter, der er i støbeskeen, fx under morgensamling
 • Opret et aktivitetsudvalg, fx under elevrådet
 • Afsæt et mindre beløb, som eleverne kan søge til deres aktiviteter
 • Afsæt timer til de ansatte, der er tovholdere

Materialer og faciliteter

Til at afholde de to workshopdage skal I bruge:

 • Lokale med plads til bevægelse (Fx hal, teatersal, aula, fællesområde o. lign.)
 • Projektor og lærred til PowerPoint-præsentation
 • Adgang til musikafspilning
 • Post-its, (½-blok pr. deltager) 
 • Kuglepenne (en til hver deltager)
 • A1-ark (1 pr. gruppe) 
 • Tape (til ophæng af A1-ark)
Foruden disse materialer, er der udviklet en række værktøjer og skabeloner specifikt til Young & Active. I kan se et samlet overblik over de forskellige værktøjer og skabeloner, samt hvornår og hvordan de skal bruges her.
Planlægning og afvikling

Se flowchart

Sidst opdateret: 23.06.2020