Skip to main content

Kom godt i gang med Young & Active

Herunder er en kort oversigt over, hvad det vil sige at implementere Young & Active (se figur her). Alle faserne i processen er detaljeret beskrevet i implementeringsguiden ”Young & Active på gymnasiale ungdomsuddannelser”, som kan downloades i boksen til højre. Implementeringsguiden gennemgår trin-for-trin, hvordan man forbereder, afholder og implementerer Young & Active. De materialer, som skal bruges i forbindelse med Young & Actives findes til højre under ”Materialer”. 

Planlægning

Indledende planlægning:

 • Afvikling: Fastsæt tidspunkt for workshopdag 1 og 2
 • Tovholdere: Udvælg tovholdere blandt skolens ansatte
 • Facilitatorer: Udvælg hvem af de ældre elever som kan facilitere workshopsene
 • Lokaler: Book lokaler til workshops og møder

Forberedelse op til workshopdag 1:

 • Infomail til 1-års elever der skal deltage i workshoppen
 • Møde mellem tovholdere og facilitatorer
 • Praktiske gøremål som opdatering af elevernes skema samt downloade materiale til workshopdag 1

  Afvikling af workshopdag 1

  Workshopdagen varer 90 minutter og indeholder tre faser:

 • Introduktionsfase
 • Innovationsfase
 • Afslutningsfase

  Forberedelse mellem workshopdag 1 og 2:

 • Møde mellem tovholdere og facilitatorer
 • Invitation af deltagere til workshopdag 2

Afvikling af workshopdag 2

Workshopdagen varer 90 minutter og indeholder tre faser:

 • Præsentationsfase
 • Aktivitetsfase
 • Realiseringsfase

  Implementering
 • Indkald eleverne til arbejdsmøder efter workshopdag 2
 • Gør reklame for aktiviteter, der er i støbeskeen, fx under morgensamling
 • Opret et aktivitetsudvalg, fx under elevrådet
 • Afsæt et mindre beløb, som eleverne kan søge til deres aktiviteter
 • Afsæt timer til de ansatte, der er tovholdere

Materialer og faciliteter

Til at afholde de to workshopdage skal man bruge:

 • Lokale med plads til bevægelse
 • Projektor og lærred til PowerPoint-præsentation
 • Adgang til musikafspilning
 • Post-its, kuglepenne, A1-ark, tape

Et samlet overblik over de forskellige værktøjer og skabeloner, samt hvornår og hvordan de skal bruges, findes her.

Sidst opdateret: 19.10.2023