Skip to main content

Young & Active

Hvad: Bevægelse i fællesskab

Formålet med Young & Active er at styrke bevægelse, fællesskab og trivsel for elever på ungdomsuddannelser. Young & Active er udviklet som et bæredygtigt initiativ, der hvert år giver de nye årgange mulighed for at være med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal foregå på skolen. Dette format gør, at de idéer og tiltag, som skabes under workshopsene, passer til elevernes ønsker og skolens fysiske og organisatoriske rammer. På længere sigt vil initiativet skabe en styrket kultur for bevægelse, fællesskab, medbestemmelse og ansvar.

 

 

Hvorfor: Øget trivsel og energi til skoledagen

Resultater fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse Ungdomsprofilen 2014, viste at en betydelig andel af danske gymnasieelever oplevede en række problemer. Eksempelvis syntes 17% af eleverne ikke om at gå i gymnasiet og 9% følte sig ofte ensomme. Undersøgelsen viste derudover, at 84 % ikke levede op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at være fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen.

Gennem bevægelse kan man skabe gode fællesskaber, og oplevelsen af at føle sig som en del af et fællesskab er vigtig for, at man trives godt. Bevægelse har i sig selv stor betydning for trivsel, og ifølge de unge, som blev interviewet i forbindelse med udviklingen af Young & Active, er der behov for initiativer, der giver energi til en lang og travl skoledag.

Young & Active er udviklet på baggrund af dette, og har som vision at fremme en inkluderende og engagerende bevægelseskultur på ungdomsuddannelser, der giver alle elever lyst til at bevæge sig.

 

Hvordan: Leg, bevægelse og kreativitet

Gennem en ung-til-ung innovationsworkshop med fokus på leg, bevægelse og kreativitet inspirerer 2.- og 3.års-elever 1-års-elever til at udvikle nye aktiviteter på skolen.  Innovationsworkshoppen faciliteres af de ældre elever med støtte fra lærere. Den henvender sig til alle elever på uddannelsen og er designet, så den kan afvikles for op til 50 elever ad gangen. Workshoppen består af en række aktiviteter fordelt over to workshopdage á 90 minutter med 1-2 ugers mellemrum:

  • Workshopdag 1: Udvikling af aktiviteter
  • Workshopdag 2: Realisering af aktiviteter

Under ’Kom godt i gang’ findes en detaljeret manual for implementering af Young & Active.

Mere bevægelse blandt gymnasieelever

Se video

Kom godt i gang

Klik her

Sidst opdateret: 19.10.2023