Skip to main content

UNG19

I ungdomsårene sker der store forandringer i livet, som er med til at skabe grobund for nye vaner og ny adfærd, der ofte fastholdes ind i voksenalderen.

Formål

UNG19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019 skaber viden om unges sundhedsadfærd, trivsel og helbred og muliggør målrettet planlægning af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til unge f.eks. indsatser, der mindsker rygning samt fremmer trivsel og fastholdelse i uddannelse. Undersøgelsen giver yderligere en unik mulighed for at forske i unges sundhed og trivsel mange år fremover.

Undersøgelsens fokusområder

Undersøgelsen afdækker elever på gymnasiale uddannelsers sundhedsadfærd, trivsel og helbred og centrerer sig om følgende temaer:

  • Sundhed: Brug af rusmidler, rygning, mad- og måltidsvaner, fysisk aktivitet, søvn, seksualvaner og prævention
  • Helbred: Højde/vægt, symptomer og selvvurderet helbred
  • Trivsel: Mental sundhed og almen livstilfredshed, skoletrivsel, digital adfærd og relationer til familie og venner

Metode

UNG19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019 er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til unge på gymnasiale ungdomsuddannelsers om sundhedsadfærd, trivsel og helbred. Det er den hidtil største undersøgelse af sin art i Danmark. Alle landets gymnasiale ungdomsuddannelser (STX, 2-årig HF, HHX og HTX) inviteres til at deltage i januar og februar 2019.
UNG19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019 er en opfølgning til Ungdomsprofilen 2014.

Projektperiode og tidspunkt for offentliggørelse af resultater

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen forventes en national rapport at blive offentliggjort i løbet af efteråret 2019.

Eventuelle samarbejdspartnere

Undersøgelsen er forankret på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og udføres i samarbejde med VIVE- Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Steno Diabetes Center Copenhagen. Undersøgelsen bakkes op af Danske Gymnasier og Sundhedsstyrelsen. 

Vil du læse mere?

Besøg hjemmesiden

Se også undersøgelsen

Ungdomsprofilen 2014