Skip to main content

UNG19

11-12-2019

UNG19 er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om sundhedsadfærd, trivsel og helbred blandt unge på gymnasiale uddannelser i Danmark.

De mange data i UNG19 giver et billede af unge på gymnasiale uddannelsers sundhed og trivsel, identificerer områder i de unges liv, hvor der er behov for sundhedsindsatser, og danner grundlag for forskning i, hvad der har betydning for de unges sundhed og trivsel – nu og på længere sigt.

Undersøgelsen, som er forankret på Statens Institut for Folkesundhed, er udført i samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og med opbakning fra Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Sundhedsstyrelsen.

 

Forfattere: Veronica Pisinger, Anne Thorsted, Andrea Huber Jezek, Andreas Jørgensen, Anne Illemann Christensen, Lau Caspar Thygesen