Resultater

Dansk minirapport om indsatsen og resultaterne

Rapporten er skrevet til praktikere, der ønsker at arbejde med stillesiddende tid på arbejdspladsen. Den omhandler dels indsatsen i Take a Stand! og dels resultaterne fra forskningsprojektet. Rapporten kan downloades her.

Effektresultater

Som et resultatet af projektet blev siddetiden i indsatsgruppen reduceret med 71 minutter efter én måned og 48 minutter efter tre måneder. Siddetiden blev primært erstattet af stå tid og desuden gik deltagerne lidt flere skridt. Desuden var der en reduktion i deltagernes fedtprocent på 0,6 procentpoint.

Resultaterne blev publiceret i det internationale tidsskrift International Journal of Epidemiology i starten af 2016 [Danquah IH, Kloster S, Holtermann A, Aadahl M, Baumann A, Ersbøll AK, Tolstrup JS: Take a Stand!  a multicomponent intervention aimed at reducing sitting time among office workers  a cluster randomized trial, International Journal of Epidemiology, 2016.]

I samme forbindelse blev resultaterne formidlet i Ugens tal uge 16, 2016: Forskningsprojekt får kontoransatte til at sidde mindre ned i løbet af arbejdsdagen til gavn for helbredet.

Foruden ovenstående resultater har vi undersøgt effekten på smerter. Her resulterede indsatsen i at færre klagede over nakke- og skuldersmerter.
Disse resultater er publiceret i det internationale tidsskrift Scandinavian Journal of Work, Environment and Health i starten af 2017 [Danquah IH, Kloster S, Holtermann A, Aadahl M, Tolstrup JS: Effects on musculoskeletal pain from “Take a Stand!” – a cluster-randomized controlled trial reducing sitting time among office workers, Scand J Work Environ Health, 2017]

Og i samme forbindelse formidlet i Ugens tal uge 16, 2017: Det hjælper på smerter i nakke og skuldre at rejse sig op i løbet af arbejdsdagen 

Resultater fra interviews

I 2014 blev der gennemført interviews med ansatte og ledere på en af de deltagende arbejdspladser for at afdække deltagernes erfaringer med projektet. Resultaterne viste, at fælles engagement om at mindske stillesiddende adfærd er vigtigt for projektets succes i de enkelte afdelinger og på arbejdspladsen som helhed. Fysiske rammer, der tilskynder bevægelse og stående arbejde, for eksempel i form af stående mødeborde, der placeres hensigtsmæssigt i forhold til de eksisterende rutiner, samt deltagelse og opbakning fra ledelsen er endvidere vigtigt for, at de kontoransatte oplever, at det giver mening at tilegne sig nye vaner. 

Læs mere om resulaterne fra interviewene her: "Fællesskab og indretning er vigtige for at ændre stillesiddende adfærd på arbejdspladsen".

Resultater fra baselinemåling

Før projektets start gennemførtes en måling af deltagernes bevægelser. Resultaterne viste, at de kontoransatte sad rigtig meget ned  fem timer på arbejdet og fem timer i fritiden, i alt over 10 timer om dagen. Samtidig fandt vi, at kun 18 % af mændende og 7 % af kvinderne levede op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 30 minutter fysisk aktivitet om dagen.

Læs mere om resultaterne fra baseline i Ugens tal uge 25, 2014: Kontoransatte sidder meget ned og er ikke særligt fysisk aktive.

Resultater af forstudie

I 2013 gennemførtes et forstudie blandt 44 ansatte i fire forskellige organisationer, der viste, at de i gennemsnit sad ned 74 % af arbejdstiden og 56 % af fritiden på hverdage, eller i alt 11 timer om dagen. "Hermed bekræftes vores bange anelser om, at også danskerne sidder rigtig meget ned i hverdagen", udtalte projektleder Ida Høgstedt Danquah. 

Deltagernes stillesiddende tid blev målt med et accelerometer, der registrerede personens bevægelser. Deltagerne i studiet var både mænd og kvinder med en gennemsnitsalder på 42 år.

Læs mere om forstudiet i Ugens tal uge 23, 2013: Personer med kontorarbejde sidder ned næsten hele dagen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies