Skip to main content
Uge 25, 2014

Stillesiddende arbejde og fysisk inaktivitet

Kontoransatte sidder meget ned og er ikke særligt fysisk aktive

Ansatte på kontor sidder ned det meste af dagen og fortsætter i samme stil, når de kommer hjem fra arbejde.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har undersøgt 240 kontoransattes vaner. Og undersøgelsen viser, at kontorfolkene sidder ned 71 procent af arbejdsdagen og 60 procent af fritiden.

Samtidig er de kontoransatte ikke særligt fysisk aktive. Det bliver kun til syv minutters moderat til hård fysisk aktivitet i gennemsnit på hverdage.

Stillesiddende arbejde

Undersøgelsen er gennemført blandt kontoransatte med stillesiddende arbejde i Slagelse, Aalborg og Fredensborg Kommune.
De 240 deltagere bar fra mandag til fredag et accelerometer, der registrerede deres bevægelser og aktiviteter. Deltagerne var både mænd og kvinder med en gennemsnitsalder på 46 år.

Som figuren viser, sad mænd og kvinder nogenlunde lige meget ned i løbet af dagen. Det blev til lidt over fem timer i fritiden og fem timer på arbejdet, altså over 10 timer om dagen, der blev tilbragt på en stol eller i sofaen.

Desuden levede kun 18 procent af mændene og syv procent af kvinderne op til anbefalingerne om 30 minutters moderat til hård fysisk aktivitet om dagen.

Moderat til hård fysisk aktivitet omfatter aktiviteter som løb, cykling, boldspil og lignende aktiviteter.

Målingen er foretaget i november-januar, hvilket kan påvirke det fysiske aktivitetsniveau.

Øget risiko for tidlig død

Internationale undersøgelser peger på, at personer, der sidder ned i over 10 timer om dagen, har øget risiko for tidlig død, hjertekarsygdom og andre livsstilssygdomme som diabetes.

Deltagerne i projektet er fordelt i en indsatsgruppe og en kontrolgruppe. Indsatsgruppen skulle ændre vaner i løbet af arbejdstiden, mens kontrolgruppen skulle gøre, som de plejede.

Formålet med indsatsen er at få folk til at sidde mindre ned i arbejdstiden og for eksempel indimellem hæve skrivebordet og arbejde stående – deraf navnet på studiet Take a Stand!

Resultaterne er de første fra Take a Stand! et stort interventionsstudie blandt kontoransatte med stillesiddende arbejde.

Flere resultater forventes færdig senere på året.

Redaktionen afsluttet: 18.06.2014