Skip to main content

§ RØG

Regeringen har pr. 1. april 2020 besluttet blandt andet at øge afgifterne på tobak, indføre røgfri skoletid på grundskoler og ungdomsuddannelser, indføre standardiserede tobakspakker og udstillingsforbud i butikkerne. Denne nye lovgivning er den mest omfattende i mange år i Danmark på tobaksområdet, og vi står derfor lige nu med en enestående mulighed for at følge konsekvenserne af den.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at evaluere, hvordan den nye lovgivning om tobaks- og nikotinholdige produkter påvirker de unge i Danmark.

Evalueringen skal bruges til at vurdere effekten af lovgivningen, til at få viden om tobaksforbrug og til sammenligne med erfaringer fra andre lande. Resultaterne vil hjælpe med at pege på, hvor der i fremtiden er behov for yderligere tiltag og undersøgelser inden for tobaksforebyggelse og -kontrol. 

Metode

Undersøgelsen udføres blandt et tilfældigt udsnit af befolkningen i aldersgruppen 15 til 29 år. Den første måling blev gennemført, inden den nye lovgivning trådte i kraft 1. april 2020. Resultaterne fra denne måling vil fungere som sammenligningsgrundlag, når vi de kommende år følger udviklingen på tobaksområdet.

1. opfølgende måling udføres netop nu. I alt er 37.500 personer inviteret til at deltage via digital post. Der udsendes påmindelser til alle inviterede, som ikke har besvaret spørgeskemaet eller aktivt har frameldt sig undersøgelsen. Dataindsamlingen afsluttes med udgangen af februar 2021. Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen.

Det elektronisk spørgeskema tilgås fra denne side ved at klikke på ikonet ”Spørgeskema til § RØG” øverst til højre på denne side. Herfra bliver du ledt videre til en side, der hedder https://www.survey-xact.dk/collect, hvor du skal indtaste den tilsendte, personlige 12-cifrede respondentnøgle. Herefter kan du gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Hvordan afrapporteres undersøgelsen?

Efter dataindsamlingen udarbejdes et basisnotat baseret på undersøgelsens resultater. Dette er udkommet. Basisnotatet er af beskrivende karakter og vil danne sammenligningsgrundlag for udviklingen i unges holdninger til tobak og rygning i takt med, at de enkelte dele af tobakslovgivningen implementeres. 

Relevante resultater fra undersøgelsen offentliggøres endvidere gennem de involverede partneres individuelle kanaler, herunder nyhedsbreve, hjemmesider og sociale medier.

Samarbejdspartnere

Undersøgelsen udføres i samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. 

Yderligere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om undersøgelsen ved at skrive til projektleder Lotus Sofie Bast på loni@sdu.dk.

 
Spørgeskema til § Røg

Survey-Xact