§ RØG

Regeringen har pr. 1. april 2020 besluttet blandt andet at øge afgifterne på tobak, indføre røgfri skoletid på grundskoler og ungdomsuddannelser, indføre standardiserede tobakspakker og udstillingsforbud i butikkerne. Denne nye lovgivning er den mest omfattende i mange år i Danmark på tobaksområdet, og vi står derfor lige nu med en enestående mulighed for at følge konsekvenserne af den.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at evaluere, hvordan den nye lovgivning om tobaks- og nikotinholdige produkter påvirker de unge i Danmark.

Evalueringen skal bruges til at vurdere effekten af lovgivningen, til at få viden om tobaksforbrug og til sammenligne med erfaringer fra andre lande. Resultaterne vil hjælpe med at pege på, hvor der i fremtiden er behov for yderligere tiltag og undersøgelser inden for tobaksforebyggelse og -kontrol. 

Metode

Undersøgelsen udføres blandt et tilfældigt udsnit af befolkningen i aldersgruppen 15 til 29 år. Den første måling blev gennemført, inden den nye lovgivning trådte i kraft 1. april 2020. Resultaterne fra denne måling vil fungere som sammenligningsgrundlag, når vi de kommende år følger udviklingen på tobaksområdet. Næste måling foretages i august 2020. Dataindsamlingen foregår online. Ved hver måling, inviteres i alt 37.500 til at deltage. Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. 

Hvordan afrapporteres undersøgelsen?

Efter dataindsamlingen udarbejdes et basisnotat baseret på undersøgelsens resultater. Dette forventes færdig inden sommeren 2020. Basisnotatet er af beskrivende karakter og vil danne sammenligningsgrundlag for udviklingen i unges holdninger til tobak og rygning i takt med, at de enkelte dele af tobakslovgivningen implementeres. 

Relevante resultater fra undersøgelsen offentliggøres endvidere gennem de involverede partneres individuelle kanaler, herunder nyhedsbreve, hjemmesider og sociale medier.

Samarbejdspartnere

Undersøgelsen udføres i samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. 

Yderligere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om undersøgelsen ved at skrive til projektleder Lotus Sofie Bast på loni@sdu.dk.