Skip to main content

§RØG – En undersøgelse af tobak, adfærd og regler

23-02-2022
I denne rapport præsenteres resultaterne fra §RØG – en undersøgelse af tobak, adfærd og regler, som er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt unge i alderen 15-29 år. 
 
Denne rapport er den tredje i rækken af rapporter, der monitorerer de unges tobaksrelaterede adfærd i takt med, at nye tiltag på tobaksområdet iværksættes. Data er indsamlet i efteråret 2021, altså efter at nogle af de nye tiltag er trådt i kraft, herunder senest udstillingsforbuddet (1. april 2021) og røgfri skoletid på ungdomsuddannelserne (31. juli 2021).
 
Forfattere: Michelle Trabjerg Petersen, Lisbeth Lund og Lotus Sofie Bast