Skip to main content

§RØG – En undersøgelse af tobak, adfærd og regler

12-04-2023
 I løbet af de senere år er udbuddet af produkter, som indeholder tobak og/eller nikotin steget markant, og mange af disse appellerer direkte til børn og unge. Det ses i dag, at børn og unge bruger flere typer af tobaks- og nikotinholdige produkter samtidig, og at andelen, der bruger mindst ét af disse produkter, er stadigt stigende.
 
Rapporten har til formål at præsentere det aktuelle forbrug af en række forskellige tobaks- og nikotinprodukter blandt unge samt beskrive deres adfærd og holdninger til disse. Endvidere beskrives udviklingen i forskellige aspekter af tobaks- og nikotinforbrug i perioden fra 2020 til 2022 baseret på de tre tidligere gennemførte §RØG-undersøgelser.
 
Forfattere: Nanna Schneekloth Jarlstrup, Michelle Trabjerg Pedersen, Lisbeth Lund og Lotus Sofie Bast