Skip to main content

§RØG - En undersøgelse af tobak, adfærd og regler

26-08-2020

I december 2019 indgik regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet en aftale om en massiv indsats i form af en samlet national handleplan med en bred vifte af initiativer rettet mod at stoppe og forebygge børn og unges rygning og nikotinafhængighed.

I projekt §RØG – en undersøgelse om tobak, adfærd og regler følger vi med i udviklingen af de unges tobaks- og nikotinforbrug i takt med at nye tiltag iværksættes. Data til denne første basisrapport er indsamlet i februar og marts 2020, det vil sige inden de nye tiltag er blevet implementeret. Rapporten udgør således et sammenligningsgrundlag for de efterfølgende målinger og giver et tydeligt fingerpeg i retning af, hvorfor det er så vigtigt, at vi netop nu iværksætter er massiv indsats for børn og unge i Danmark.

 

Forfattere: Nanna Schneekloth Jarlstrup, Marie Borring Andersen, Simone Gad Kjeld, Lotus Sofie Bast