Skip to main content

KRAM-spørgeskema

Alle voksne borgere i de 13 KRAM-kommuner blev inviteret til at deltage i en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse (papir-baseret spørgeskema i Sønderborg kommune).

Borgerene havde adgang til at besvare spørgeskemaet i den måned, KRAM-undersøgelsen gennemførtes i deres kommune.

Spørgeskemaet indeholdt udover spørgsmål om de fire KRAM-faktorer også spørgsmål om helbred og trivsel, om kontakt med sundhedsvæsenet og relationer til familie og venner. Desuden blev der spurgt om en række baggrundsfaktorer så som køn, alder, uddannelse og erhverv.

Foruden de almene spørgsmål, som indgår i KRAM-spørgeskemaet havde deltagerne yderligere mulighed for at besvare en række uddybende spørgsmål om kost.  

Bemærk at KRAM-spørgeskemaet er udviklet til internetbrug, hvorfor opsætningen af flere spørgsmål i papirversionen ikke fungerer helt optimalt (spring osv.).

 

KRAM-spørgeskema

Hent her

Kostspørgeskema

Hent her

Sidst opdateret: 19.10.2023