Skip to main content

Om KRAM og KRAM-undersøgelsen

KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den har fokus på Kost, Rygning, Alkohol og Motion. I løbet af 2007 og 2008 deltog 13 udvalgte kommuner i KRAM-undersøgelsen.

I hver kommune blev alle voksne borgere inviteret til at deltage i en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Et tilfældigt udsnit af borgerne blev endvidere inviteret til at deltage i en helbredsundersøgelse. Alt i alt udfyldte 76.484 borgere spørgeskemaet og 18.065 deltog i helbredsundersøgelsen. 

Baggrund

Det Nationale Råd for Folkesundhed tog initiativ til KRAM-undersøgelsen, som blev finansieret af TrygFonden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet udpegede i 2006 Statens Institut for Folkesundhed til at gennemføre undersøgelsen.

Hvordan undersøgelsen foregik

Undersøgelsen foregik i en måned i hver kommune For hver kommune blev registerdata om borgernes sundhedstilstand udtrukket og alle voksne borgere i kommunen blev inviteret til at deltage i en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse omhandlende sundhedsadfærd og helbred. Desuden blev et tilfældigt udsnit af borgere inviteret til at deltage i en helbredsundersøgelse, som omfattede måling af blodtryk, puls, talje- og hoftemål, fedtprocent, højde og vægt, lungefunktion, knoglemineral- indhold, muskelstyrke, balance og konditionsniveau samt blodprøvetagning. Målinger og tests blev udført af medarbejdere fra KRAM-enheden ved SIF, bioanalytikere fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet, samt lokaler sygeplejersker og studerende fra de enkelte kommuner. Undersøgelsen var godkendt af Datatilsynet og forelagt Videnskabsetisk Komité. Resultaterne fra undersøgelsen er blevet offentliggjort på en sådan måde, at ingen enkeltpersoner kan genkendes. Fortrolige oplysninger er omfattet af tavshedspligt.

Metode og materiale i KRAM-undersøgelsen er beskrevet i rapporten "The Danish Health Examination Survey 2007-2008".

Læs om de fire KRAM-faktorer

Hent her

Sidst opdateret: 19.10.2023