Skip to main content

KRAM-undersøgelsen

KRAM er forbogstaverne i Kost, Rygning, Alkohol og Motion. KRAM-undersøgelsen, som blev gennemført i 13 kommuner i 2007 og 2008, er en af de hidtil største undersøgelser, der er blevet gennemført om sundheden blandt voksne i Danmark. KRAM-undersøgelsen bygger på både en spørgeskemaundersøgelse og en helbredsundersøgelse ved KRAM-bussen. Desuden har de deltagende kommuner stået for sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Hver deltagende kommune har modtaget en rapport, en såkaldt KRAM-profil, med kommunens resultater.

Baggrund

Det Nationale Råd for Folkesundhed tog initiativ til KRAM-undersøgelsen, som blev finansieret af TrygFonden og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministeriet udpegede i 2006 Statens Institut for Folkesundhed til at gennemføre undersøgelsen.

Hvordan undersøgelsen foregik

For hver kommune blev registerdata om borgernes sundhedstilstand udtrukket og alle voksne borgere i kommunen blev inviteret til at deltage i en internetbaseret spørgeskema- under­søgelse. Desuden blev et tilfældigt udsnit af borgere inviteret til at deltage i en helbredsundersøgelse, som bl.a. omfattede måling af blodtryk, puls, talje- og hoftemål, fedtprocent, højde og vægt, lungefunktion, knoglemineral- indhold, muskelstyrke, balance og konditionsniveau samt blodprøvetagning.

Undersøgelsen fandt sted ved KRAM-bussen, som befandt sig en måned i hver kommune. Bussen var bemandet med medarbejdere fra KRAM-enheden ved SIF, samt bioanalytikere fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet. Undersøgelsen var godkendt af Datatilsynet og forelagt Videnskabsetisk Komité. Resultaterne fra undersøgelsen er blevet offentliggjort på en sådan måde, at ingen enkeltpersoner kan genkendes. Fortrolige oplysninger er omfattet af tavshedspligt.

KRAM i tal og billeder

Find rapporten her

Sidst opdateret: 19.10.2023