Skip to main content

På Statens Institut for Folkesundhed forsker vi i konsekvenserne af COVID-19-pandemien. Vi vil gennem vores forskning forstå og bidrage med viden og forskning om, hvordan pandemien samt nedlukningen af samfundet påvirker forskellige målgrupper i samfundet.

Sammen – hver for sig
Sammen – hver for sig handler om unges hverdag under coronakrisen. Unge fra hele landet i alderen 15-20 år er blevet inviteret til at besvare et spørgeskema, der handler om deres livssituation under krisen og nedlukningen af landet. Projektet undersøger, hvordan unge tackler den nye hverdag under krisen med hensyn til primært tre områder: 1) Unges sociale relationer og kontakt til venner, 2) Forholdet mellem unge og deres forældre, 3) Unges fest- og alkoholkultur. Professor Janne Tolstrup leder projektet. Læs mere her

Betydningen af COVID-19-krisen og pludselig arbejdsløshed for mental sundhed i Danmark
Hvad betyder krisen og pludselig arbejdsløshed for danskernes trivsel og sundhed? Betydningen af COVID-19-krisen og pludselig arbejdsløshed for mental sundhed i Danmark. Formålet med projektet er at give forskere og beslutningstagere viden om, hvordan COVID-19 og de ændringer i vores levevilkår, som krisen har medført, påvirker danskernes trivsel og sundhed. Undersøgelsen skal give svar på, hvordan krisen påvirker befolkningens mentale helbred for at kunne fokusere interventioner mod eventuelle fremtidige kriser. Professor Lau Caspar Thygesen leder projektet. Læs mere her

COH-FIT
Hvordan påvirkes vores mentale sundhed under pandemien? COH-FIT er et internationalt studie, der kortlægger den psykiske tilstand under pandemien hos befolkninger i mere end 60 lande. Formålet med studiet er at blive klogere på, dels hvordan vores mentale sundhed påvirkes af pandemien og de indgreb, der foretages for at bekæmpe den, dels undersøge hvilke grupper, der er særligt sårbare. Projektet vil give mulighed for bedre at afhjælpe effekterne af krisen, målrette forebyggende indsatser og forhåbentlig bidrage med relevant viden i tilfælde af fremtidige pandemier. Professor Lau Caspar Thygesen leder den danske del af projektet, der gennemføres i samarbejde med Psykiatrisk Center København og Psykiatrifonden. Læs mere her

I-Sense. Håll avstand eller Hold afstand – hvad virker bedst?
Danmark og Sverige har haft forskellige strategier under coronakrisen. Professor Tine Tjørnhøj-Thomsen er sammen med forskere fra Hvidovre Hospital og Linköping University i gang med at undersøge, hvilken strategi, der har været mest effektiv – den danske eller den svenske. Det to-årige projekt skal blandt andet give konkrete anbefalinger til myndighederne om, hvordan man bedst implementerer social distancering, når der kommer en ny epidemi eller pandemi. Skal man f.eks. lovgive eller vejlede? Skal man lukke skolerne eller holde dem åbne? Og hvad med grænserne? Studiet er ikke en evaluering af, hvad politikerne har gjort, men en videnskabelig dokumentation af, hvad der har fungeret eller ikke fungeret i implementeringen af social distancering i de to lande.

Sidst opdateret: 19.10.2023