Skip to main content

Sammen - hver for sig

Coronakrisen har medført en ny måde at leve på for de fleste danskere. For mange unge betyder det, at samvær med venner og skolekammerater er reduceret, og at livet først og fremmest foregår i og omkring hjemmet. Fester og sociale begivenheder er sat i bero for en stund. I stedet foregår en stor del af tiden i samvær med forældre og søskende, som ligeledes opholder sig hjemme. For mange unge er disse omstændigheder uvante og potentielt udfordrende, da ungdomsårene er karakteriseret ved frigørelse fra netop forældre og øget orientering mod venner og omverdenen generelt. 

I dette projekt vil vi undersøge, hvordan unge tackler den nye hverdag under coronakrisen med hensyn til primært tre områder: 1) Unges sociale relationer og kontakt til venner, 2) Forholdet mellem unge og deres forældre, 3) Unges fest- og alkoholkultur. 

Formål

Formålet er at undersøge, hvordan det påvirker de unges trivsel, at fysiske møder med venner og omverdenen begrænses. Projektet vil afdække, om og hvordan unge opretholder deres sociale relationer og kontakten til deres venner, når fysisk kontakt er begrænset, og i hvilket omfang de sociale medier og onlinemøder erstatter de fysiske.

Projektet vil ligeledes afdække, hvordan det øgede samvær i familierne påvirker de unges trivsel og relation til deres forældre, for eksempel om det øgede samvær har en positiv effekt på forholdet, eller om det medfører flere konflikter og mistrivsel i familien. Formålet er endvidere at belyse, hvordan begrænset samvær med venner påvirker unges fest og alkoholkultur. Projektet vil afdække nogle af alkoholforskningens grundlæggende hypoteser om, hvad der driver danske unges høje alkoholforbrug, for eksempel at alkohol fungerer som lim for sociale relationer, og at mere tid brugt med forældre vil mindske unges alkoholforbrug.

Metode

Unge i alderen 15-20 år fra hele landet inviteres til at besvare et spørgeskema om deres hverdag under coronakrisen. Spørgeskema handler om deres livssituation under coronakrisen, såsom sociale relationer, kontakter til familie og venner samt fester og alkoholforbrug. 

Til at supplere spørgeskemaundersøgelsen foretages interviews med udvalgte unge for at få et dybere kendskab til deres dagligdag under krisen. 

Sådan behandler vi personoplysninger

Syddansk Universitet behandler personoplysningerne fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning (Databeskyttelsesforordningen § 10 og Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.). Oplysninger vil kun blive brugt til forskning og formidling af forskningsresultater. Der sker ikke offentliggørelse af oplysninger, hvor enkeltindivider kan identificeres. Oplysninger vil altid indgå i en større sammenhæng – f.eks. i en graf over resultaterne.

Vi sørger for at opbevare oplysningerne sikkert, så det kun er forskere, der har adgang til dem. Oplysningerne bliver gemt så længe, de er relevante for forskningen. Det kan blive aktuelt at lave opfølgningsforskning eller andre projekter, hvor data kan indgå. 

Projektperiode

Projektet løber fra 1. maj 2020 til 1. juni 2020

Projektet gennemføres i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.