Skip to main content

COH-FIT

Vi befinder os i en historisk og international krise, som vender op og ned på tilværelsen. Både COVID-19-pandemien og foranstaltningerne til bekæmpelse, kan have markant betydning for den mentale sundhed. 

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet er sammen med Psykiatrisk Center København og Psykiatrifonden med i et omfattende internationalt studie, der kortlægger, hvordan befolkningen i mere end 60 lande har det psykisk under COVID19-pandemien. Den danske del af studiet er nu klar, og vi håber, at tusinder af danskere vil besvare det online spørgeskema.

Formål

Formålet med studiet er at blive klogere på hvordan vores mentale sundhed påvirkes af COVID19-pandemien, og om de indgreb, der følger med til at bekæmpe den- herunder hvilke grupper som er særligt sårbare. Det vil give os mulighed for bedre at afhjælpe effekterne af krisen, målrette forebyggende indsatser og forhåbentligt også bidrage med relevant viden i tilfælde af fremtidige pandemier.  

Metode

Undersøgelsen er et af de første internationale studier, der undersøger konsekvenserne af COVID19. Et halvt år efter krisen og igen et år efter krisen skal alle lande, inklusive Danmark, igen indsamle data fra tusinder af danskere, således kan udviklingen følges over tid.  

Projektperiode

Første runde af dataindsamlingen foregår primært i maj og juni måned. 


 
Vil du deltage?

Spørgeskema

Vil du vide mere?

Se video

Sidst opdateret: 19.06.2020