§ RØG

Regeringen har pr. 1. april 2020 besluttet blandt andet at øge afgifterne på tobak, indføre røgfri skoletid på grundskoler og ungdomsuddannelser, indføre standardiserede tobakspakker og udstillingsforbud i butikkerne. Denne nye lovgivning er den mest omfattende i mange år i Danmark på tobaksområdet, og vi står derfor lige nu med en enestående mulighed for at følge konsekvenserne af den.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at evaluere, hvordan den nye lovgivning om tobaks- og nikotinholdige produkter påvirker de unge i Danmark. Den første måling gennemføres, inden den nye lovgivning træder i kraft 1. april 2020. Resultaterne fra denne måling vil fungere som sammenligningsgrundlag, når vi de kommende år følger udviklingen på tobaksområdet. 

Evalueringen skal bruges til at vurdere effekten af lovgivningen, til at få viden om tobaksforbrug og til sammenligne med erfaringer fra andre lande. Resultaterne vil hjælpe med at pege på, hvor der i fremtiden er behov for yderligere tiltag og undersøgelser inden for tobaksforebyggelse og -kontrol. 

Metode

Undersøgelsen udføres blandt et tilfældigt udsnit af befolkningen i aldersgruppen 15 til 29 år. Der inviteres i alt 37.500 til at deltage. Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. 

Dataindsamlingen påbegyndes i begyndelsen af februar 2020, hvor alle tilfældigt udvalgte 15-29-årige, der er tilmeldt Digital Post, modtager en invitation til at deltage i undersøgelsen med link til det elektroniske spørgeskema. Unge, der ikke er tilmeldt Didital Post, modtager invitation med posten sammen med et papirspørgeskema, der er identisk med det elektroniske spørgeskema. I postbrevet er der også oplysninger om, hvordan det elektroniske spørgeskema kan tilgås fra denne side. Der udsendes påmindelser til alle inviterede, som ikke har besvaret og returneret spørgeskemaet eller aktivt har frameldt sig undersøgelsen. Dataindsamlingen afsluttes med udgangen af marts 2020. 

Det elektronisk spørgeskema tilgås ved at klikke på ikonet ”Spørgeskema til § RØG” til højre på denne side. Herfra bliver du ledt videre til en side, der hedder https://www.survey-xact.dk/collect, hvor du skal indtaste den tilsendte, personlige 12-cifrede respondentnøgle. Herefter kan du gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Hvordan afrapporteres undersøgelsen?

Efter dataindsamlingen udarbejdes et basisnotat baseret på undersøgelsens resultater. Dette forventes færdig inden sommeren 2020. Basisnotatet er af beskrivende karakter og vil danne sammenligningsgrundlag for udviklingen i unges holdninger til tobak og rygning i takt med, at de enkelte dele af tobakslovgivningen implementeres. 

Relevante resultater fra undersøgelsen offentliggøres endvidere gennem de involverede partneres individuelle kanaler, herunder nyhedsbreve, hjemmesider og sociale medier.

Samarbejdspartnere

Undersøgelsen udføres i samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. 

Yderligere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om undersøgelsen ved at trykke på ikonet ”Oftest stillede spørgsmål (FAQ)” til højre denne side eller ved at skrive til projektleder Lotus Sofie Bast på loni@sdu.dk.

 
Spørgeskema til § RØG

Klik her

Oftest stillede spørgsmål (FAQ)

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies