Skip to main content

Brugerinvolvering i mødet mellem borgeren med psykiske lidelser og sundhedsvæsenet

Titel: Brugerinvolvering i mødet mellem borgeren med psykiske lidelser og sundhedsvæsenet – betydningen af telemedicinske løsninger.

Dette ph.d.-projekt udarbejdes i Enhed for Brugerperspektiver i samarbejde med Institut for Kulturvidenskaber, som en del af Human Health https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/forskning/human_health

Projektet fokuserer på at undersøger brugerinddragelse i mødet mellem sundhedsprofessionelle og borgerne, når telemedicin bliver benyttet. Der undersøges hvordan brugerinddragelse udmøntes i mødet mellem borger og sundhedsvæsen, herunder forskellige meninger og mulige effekter af brugerinddragelse.

Fokus er på borgere med psykisk lidelse og deres brug af telemedicin. Et underliggende mål er at undersøge, hvordan telemedicin - især den i praksis - relaterer til målene og forståelsen af participatory science (deltagende videnskab) og brugerinddragelse, som disse forstås.

Ph.d.-studerende: Sally Wulff Jørgensen

Periode: 2020 - 2023

Ansættelse: Forskningsenheden for Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med UCSyd.

Sally er uddannet ergoterapeut og har en kandidat i ergoterapi. Hun har tidligere arbejdet som udviklingsterapeut på OUH og som ergoterapi underviser på UCSyd.

 

Vejledere:

Birgitte Nørgaard, Forskningsleder, Ph.d., Lektor. Forskningsenheden for Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning (hovedvejleder).

Kim Lee, post doc., Forskningsenheden for Brugerperspektiver, SDU.

Søren Harnow Klausen, Professor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Esben Nedenskov Petersen, Associate Professor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Sidst opdateret: 20.10.2023