Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik

Philosophical Foundations of Health Assessment: Towards a Dynamic and Integrative Conception of Health

Thor Hennelund Nielsen
Institut for Kulturvidenskaber

Email: Syddansk Universitet

I projektet undersøger Thor såkaldte sundhedsvurderingssystemers blinde vinkel i forhold til måling af mental sundhed. Systemerne ejer ikke forudsætningerne for at skelne mellem mentale sygdomme, belastningsreaktioner og eksistentielle problemstillinger, hvorved risikoen for at patologisere ”normale” sindstilstande stiger.

Tesen er, at vurderingssystemerne forlader sig på hhv. perfektionistiske og funktionalistiske forståelser af sundhed, der er for restriktive. I projektet udvikler Thor en teori om (mental) sundhed, som ikke reducerer sundhed til biologisk funktionsdygtighed, men tager højde for sundhedstilstandens eksistentielle aspekter. Ambitionen er desuden at udvikle en teori om velbefindende som en dispositionel tilstand, der består på trods og i kraft af negative sindstilstande.