Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik
Aktuelt forskningsprojekt

Retfærdighed og ulighed i sundhed

Ulighed i sundhed er et vidtrækkende og vedvarende problem, som dækker over en række fænomener, bl.a. ulige adgang til sundhedsydelser, forskellige sociale mulighedsbetingelser og sociale determinanter for sundhed, samt (indirekte) diskrimination af visse sociale grupper i sundhedssektoren. Men hvornår og hvorfor er ulighed i sundhed et etisk problem? Forskningsprojektet Retfærdighed og ulighed i sundhed behandler dette spørgsmål igennem dybdegående filosofisk analyse af de normative aspekter, som rejser sig af fænomenet ulighed i sundhed. Projektet har også lagt grundlaget for modulet ”Ulighed i sundhed” i SDU’s Verdensmålsforløb.

Af Lasse Nielsen, , 10-01-2022

Projektet involverer tre delprojekter:

1) Hvad er en retfærdig fordeling af sundhedsydelser? 
Delprojektet undersøger etiske og politisk filosofiske aspekter af mulige fordelingsprincipper for behandlinger og sundhedsydelser, herunder filosofiske problemer ved cost-effectiveness såsom diskrimination af visse grupper i samfundet.

Udvalgte Publikationer: 

  • Nielsen, L (2021). Pandemic Prioritarianism, Journal of Medical Ethics, early view. http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2020-106910
  •  Nielsen, L (2021). Contractualist Age Rationing Under Outbreak Circumstances, Bioethics 35(3): 229-236. https://doi.org/10.1111/bioe.12822


2) Hvornår er ulighed uretfærdigt?
Delprojektet undersøger mulige filosofiske forklaringer på, at ulighed er uretfærdigt. Ulighed har mange forskellige delaspekter, der skelnes bl.a. ofte imellem ulige fordeling (fx forskelle i ressourcer og muligheder) og relationel ulighed (fx diskriminerende og undertrykkende normer), som synes at involvere forskellige etiske problemer. Når ulighed i sundhed stiger, er det således vigtigt at vide, hvorfor og hvornår ulighed er uretfærdigt. 

Udvalgte Publikationer: 

  • Nielsen, L. (2018). What is Our Real Concern with Real Inequality? Policy Studies Journal 46(3): 553-572. https://doi.org/10.1111/psj.12205
  • Nielsen, L. (2019). What is Wrong with Sufficiency? Res Publica 25: 21-38. https://doi.org/10.1007/s11158-017-9377-y

3) Retfærdighed og sociale determinanter for sundhed
Ulighed i sundhed skyldes i høj grad ulighed i sociale determinanter for sundhed, som eksempelvis uddannelse. Derfor har sociale determinanter også en gennemgribende betydning for, hvornår ulighed i sundhed er uretfærdigt. Dette delprojekt fokuserer på betydningen af sociale determinanter for sundhed for vores opfattelse af en retfærdig fordeling af sundhed.

Publikationer: 

  • Nielsen, L. (2021). Don’t Downplay “Play”. Reasons Why Health Systems Should Protect Childhood Play. Journal of Medicine and Philosophy 46(5): 586-604. https://doi.org/10.1093/jmp/jhab020 
  • Nielsen, L. (2018). Playing for Social Equality, Politics, Philosophy, and Economics 17(4): 427-446. https://doi.org/10.1177/1470594X18762255
 
Lasse Nielsen, projektleder

PURE.dk

Redaktionen afsluttet: 10.01.2022