Skip to main content
Publikationer

Computational Thinking – et idehistorisk rids

28-11-2021

Antologi

Computational thinking (CT) er de kognitive processer, som mennesker bruger i udviklingen af it-løsninger og programmer. Computational Thinking præger på gennemgribende måder vores liv og samfund – og ligger til grund for vores trafiksystemer, retssystemets behandling af kriminalsager, hvordan vi får svar på vores internet-søgninger, hvem vi matches med på datingsider, hvad vi får vist på sociale medier og meget mere.

I denne antologi kortlægger, analyserer og diskuterer forfatterne CT og dets anvendelse kritisk og konstruktivt. Herigennem viser de både mulighederne og begrænsningerne for CT i vores samfund. Der svares blandt andet på: Hvilke kognitive processer udgør CT mere præcist? Hvordan adskiller de sig fra andre former for tænkning? Hvordan kan vi etisk forholde os til CT og de systemer, som udvikles med CT? Hvordan kan man lære CT, og hvordan kan læring af andre fagområder understøttes ved at bruge CT som redskab?

Bogen har tre dele: Første del udvikler begrebet CT kritisk og historisk med fokus på analoge, digitale, fysiske og kropslige former. Anden del analyserer computationelle fænomener i forskellige hverdagsmæssige og faglige sammenhænge. Tredje del udvikler didaktik for CT og præsenterer didaktiske designs for at lære [med] CT.

Redaktører: Nina Bonderup Dohn, Robb Mitchell og Rocio Chongtay.

Bidragydere: Nina Bonderup Dohn, Stig Børsen Hansen, Kristian Mortensen, Kerstin Fischer, Kilian Foth, Rocio Chongtay, Jesper Jensen, Lars Johnsen, Margrethe H. Møller, Lotte Weilgaard Christensen, Bodil Nistrup Madsen, Anne Gerdes, Jens Jørgen Hansen, Jussi Mikkonen og Christina Fyhn.

Find læseprøve her.

Kapitel forfattet af Stig Børsen Hansen

Kapitel 2
Computational Thinking – et idéhistorisk rids

Abstrakt
CT er et relativt nyt begreb, som til stadighed er genstand for fornyet definition. Kapitel 2 har til formål at opridse tre teoretiske baggrunde, der tilsammen kendetegner CT: henholdsvis logik, teknologifilosofi og uddannelsesteori. Kapitlet viser, hvordan disse ældre traditioner manifesterer sig i nutidige diskussioner af CT. Formålet med at pege på denne baggrund er mere end blot historisk oplysning. Disse traditioner indeholder relevante diskussioner, som kapitlet kritiserer nuværende fremstillinger af CT for at ignorere. Specifikt fokuserer kapitlet på den manglende diskussion f CT’s mulige begrænsninger i forhold til andre tænkemåder, som forskellige faggrupper måtte ønske at udbrede i uddannelsessystemerne, såsom kreativ og filosofisk tænkning.

ISBN: 9788759336465
Forlag: Samfundslitteratur

Hansen, S. B. (2021). Computational Thinking – et idéhistorisk rids. I N. B. Dohn, R. Mitchell, & R. Chongtay (Red.), Computational Thinking - Teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver. Samfundslitteratur.