Skip to main content
Publikationer
Error while rendering view [ArticleTitle]. Please, make sure the rendering is configured properly or contact your administrator.
29-03-2022

Projekt Digital kompetenceudvikling gennem læringscirkler

Undervisnings- og forskningsministeriet (UFM) har via Digitaliseringspuljen, bevilget midler til et projekt, hvor UCN, UCL og SDU i samarbejdeudvikler en række kompetenceudviklingsforløb, hvor undervisere arbejder med deres digitale kompetencer i læringscirkler. Projektet understøtter den nationale handleplan ”Digitale kompetencer og digital læring – national handlingsplan for de videregående uddannelser”.

Dette læremiddel, udviklet af Inger-Marie Christensen, udgør et af forløbene.

Computational thinking (CT) er i øjeblikket, i forskellige former, ved at blive integreret i læseplaner på alle uddannelsesniveauer som et individuelt fag eller som et middel til at lære andre fag. CT menes at være en fjerde grundlæggende færdighed, på linje med læsning, skrivning og regning; en færdighed, der er universel og ikke begrænset til datalogi.

Formålet med læremidlet, er at give lærere på professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter et overblik over CT og sætte dem i stand til at diskutere og overveje, om det kan være relevant for dem at integrere CT i deres undervisning.

I forløbet redegøres for forskellige definitioner af CT og operationaliserer CT i faser med hver deres sæt af kompetencer. Et afgørende træk ved CT er involveringen af algoritmer, som her får særlig opmærksomhed. Forskellige rammer for CT i undervisningen forklares (de kognitive, sociale og kritiske tilgange), og forskellige metoder gennemgås (plugged versus unplugged).

Endvidere præsenteres eksempler og cases, der illustrerer, hvordan der kan arbejdes med CT i forskellige uddannelsessammenhænge og undervisningspraksisser. Forløbet afsluttes med en række refleksionsspørgsmål, der kan medvirke til overvejelser om hvordan, CT evt. kan integreres undervisningen.

Tilgå læremidlet (engelsk) nedenfor, eller åbn det på en ny fane.