Skip to main content
Center For Learning Computational Thinking

Om Center for Learning Computational Thinking

Center for Learning Computational Thinking (CLCT) er etableret som svar på den stigende forsknings- og samfundsmæssige interesse i Computational Thinking (CT).

Centralt for denne interesse er behovet for udvikling af forskningsbaserede måder, hvorpå CT kan bruges til at understøtte læring. Behovet understreges af den hastigt voksende udbredelse af CT i uddannelsessektoren, der bl.a. ses med introduktionen af faget Informatik  på HHX og som valgfag på HTX og STX.

Den voksende udbredelse gør det så meget desto vigtigere at relatere kritisk, reflekterende og pædagogisk til både, hvad CT er, og hvordan det kan bruges i forbindelse med læring.

Computational thinking (CT)

På Center for Learning Computational Thinking definerer vi CT som de kognitive processer, der er involveret i udviklingen af IT-artefakter og programmer til at leve i verden i dag. Dette skal forstås bredt, så kritisk overvejelse af design og brug af IT-artefakter er en integreret del af udviklingsprocessen.

CT omfatter algoritmisk tænkning, udvikling af algoritmiske modeller og beregninger, computervisualiseringer og programmering. Det omfatter også algoritmisk tænkning i andre sammenhænge end programmering, f.eks. analog algoritmekonstruktion og kropslig forankret algoritmisk interaktion.

CT kan i den bredeste forstand ses som en problemløsningsmetode, der sigter på kreative løsninger på de store samfundsmæssige problemstillinger som verden står over for i dag.

Samarbejde og tværfaglighed

På SDU ser vi CT som en vigtig del af humaniora og samfundsvidenskab ligesom det er inden for naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsmæssige områder. Vi har derfor dannet Center for Learning Computational Thinking, som et samarbejde mellem:

I dette samarbejde bringer vi mange forskellige vinkler ind i jagten på gode, forskningsbaserede måder at inddrage CT på alle uddannelsesniveauer.

For yderligere at styrke dette mål har CLCT et tæt samarbejde med  UC Syd. En del af vores projekter i centeret foregår i samarbejde med It-vest og med de samarbejdende universiteter inden for It-vest.

It-vest og CT

IT-vest er et samarbejde mellem universiteter i det vestlige Danmark. Involveret er SDU, AU og AAU. De tre universiteter tilbyder en lang liste af forskellige it-uddannelser. It-vests største fokuspunkter er: Udbydelser af cand.it-uddannelser samt Masters i IT på videreuddannelsesniveau og at arbejde med CT og informatik som et grundlæggende element på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

It-vest er frontløber, når det kommer til Computational Thinking, med direktør Michael E. Caspersen, der har specialiseret sig i området. CLCT arbejder tæt sammen med It-vest med hensyn til projekter, publikationer, finansiering m.m.

It-vest producerer en podcast-serie om Computational Thinking, som vi varmt kan anbefale.

Centret formål er at:

  • Udføre forskning i Computational Thinking (CT). Der er særligt fokus på udvikling af CT-didaktik samt på inddragelse af "Computationelle Ting" til støtte for læring (med) CT.
  • Udvikle efter-videreuddannelseskurser i CT for det omkringliggende samfund gennem workshops, seminarer og aktiviteter, i samarbejde med lokale og nationale virksomheder og institutioner.
  • Bidrage til at CT integreres i kurser generelt på SDU, helst gennem specielt organiserede videreuddannelseskurser for forskere og undervisere, med inddragelse af analoge og digitale former for CT i overensstemmelse med de faglige behov.
  • Arbejde for at højne det generelle kompetenceniveau i samfundet inden for CT

De fire formål opfattes som integrerede og gensidigt understøttende opgaver.

Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse

  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 01.03.2023