Skip to main content
Publikationer

Cykling som kropsbaseret computationel praksis

28-11-2021

Antologi

Computational thinking (CT) er de kognitive processer, som mennesker bruger i udviklingen af it-løsninger og programmer. Computational Thinking præger på gennemgribende måder vores liv og samfund – og ligger til grund for vores trafiksystemer, retssystemets behandling af kriminalsager, hvordan vi får svar på vores internet-søgninger, hvem vi matches med på datingsider, hvad vi får vist på sociale medier og meget mere.

I denne antologi kortlægger, analyserer og diskuterer forfatterne CT og dets anvendelse kritisk og konstruktivt. Herigennem viser de både mulighederne og begrænsningerne for CT i vores samfund. Der svares blandt andet på: Hvilke kognitive processer udgør CT mere præcist? Hvordan adskiller de sig fra andre former for tænkning? Hvordan kan vi etisk forholde os til CT og de systemer, som udvikles med CT? Hvordan kan man lære CT, og hvordan kan læring af andre fagområder understøttes ved at bruge CT som redskab?

Bogen har tre dele: Første del udvikler begrebet CT kritisk og historisk med fokus på analoge, digitale, fysiske og kropslige former. Anden del analyserer computationelle fænomener i forskellige hverdagsmæssige og faglige sammenhænge. Tredje del udvikler didaktik for CT og præsenterer didaktiske designs for at lære [med] CT.

Redaktører: Nina Bonderup Dohn, Robb Mitchell og Rocio Chongtay.

Bidragydere: Nina Bonderup Dohn, Stig Børsen Hansen, Kristian Mortensen, Kerstin Fischer, Kilian Foth, Rocio Chongtay, Jesper Jensen, Lars Johnsen, Margrethe H. Møller, Lotte Weilgaard Christensen, Bodil Nistrup Madsen, Anne Gerdes, Jens Jørgen Hansen, Jussi Mikkonen og Christina Fyhn.

Find læseprøve her.

Kapitel forfattet af Kristian Mortensen og Johannes Wagner

Kapitel 3
Cykling som kropsbaseret computationel praksis

Abstrakt
I kapitel 3 har forfatterne sat sig for at vise, at Computational Thinking ikke kun har med computere at gøre. CT kan bruges til at forstå ganske elementære måder, som mennesker navigerer i verden på. Også menneskelig adfærd, som ved første øjekast kan forekomme mærkelig, regelbrydende og kaotisk, kan ved nærmere betragtning forstås som meningsfyldt og systematisk i forhold til de komplekse situationelle forhold, hvorunder de er opstået.

At cykle i en storby tjener som kapitlets eksempel. Forfatterne viser, hvordan cyklister løbende handler i hurtigt skiftende og ofte meget komplekse trafiksituationer. Cyklisternes handlinger bygger delvist på solid erfaring med disse situationer, men også på hurtige kropsbaserede reaktionsmønstre for at skabe sikker og hurtig fremdrift i trafikken. Computational Thinking kan derved opfattes som noget, der ikke kun sidder i indersiden af hovedet, men som et koncept til at beskrive menneskers systematiske målrettede handlen i verden – handlemåder, der er gennemskuelige for alle andre med tilsvarende kropslige og praktiske erfaringer.

ISBN: 9788759336465
Forlag: Samfundslitteratur

Mortensen, K. & Wagner, J. (2021). Kropsbaseret Computational Thinking. I N. B. Dohn, R. Mitchell, & R. Chongtay (Red.), Computational Thinking - Teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver. Samfundslitteratur.