Skip to main content
Center For Learning Computational Thinking

Talks, workshops, seminarer mv. afholdt i Center for Learning Computational Thinking (CLCT aktiviteter) - samt aktiviteter, herunder konferencer mv, som forskere med tilknytning til Center for Learning Computational Thinking, har deltaget i (Andre aktiviteter).

27/01/2023

eScience-workshop: Udforskning og demonstration af eScience-værktøjer til støtte for din forskning

I samarbejde med SDU eScience Center, tilbyder Center for Learning Computational Thinking en eScience-workshop for forskere tilknyttet Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse, der er interesseret i at udforske digitale værktøjer til at understøtte effektiv brug af data, herunder værktøjer til analyse og data infrastruktur.

På workshoppen vil vi introducere SDU eScience Center, herunder en præsentation af deres ydelser. Ydermere vil Zhiru Sun præsentere sit arbejde med automatisk registrering af tekstgenbrug i H.C. Andersens arbejde. Endelig vil Federica Lo Verso og Emiliano Molinaro, fra SDU eScience Center, introducere og demonstrere UCloud-platformen.

 

 

20/12/2022

Workshop: CLCT-spørgsmål fra et computer science perspektiv

Tre forskere fra IMADA (Marco Chiarandini, Jakob Lykke Andersen, and Stefan Jänicke) lægger op til diskussioner af CLCT-spørgsmål fra et computer science perspektiv, herunder spørgsmål som hvilke aspekter af programmeringssprog gør dem sværere eller nemmere at lære?;

Hvordan bør programmering formidles i undervisningen?

Hvordan bør visualiseringer designes til at understøtte indlæringen af visuelle færdigheder?

Hvad kræves der af automatiserede AI-systemer, for at brugerne kan stole på dem?

 

22/04/2022

Seminar: "AI for learning"

"AI and Learning" v/ Andrea Valente og Emanuela Marchetti
Andrea og Emanuelas præsentation (pdf).

"AI, Learning and the GPS: The Scenic Route or the Chosen Route?" v/Bo Kampmann Walther
Bos præsentation (pdf).

Oplæg v/Dion Rüsselbæk Hansen
Dions præsentation (pdf).


08/03/2022

Bogseminar: "Computational Thinking – Teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver"

Præsentation af antologien v/ Nina Bonderup Dohn og Rocio Chongtay. 
H
ovedpunkter fra kapitel 1 - "Computational Thinking - indplacering i et landskab at it-begreber" og 10 - "Didaktiske fokuspunkter i design for læring af og læring med Computational Thinking" v/ Nina Bonderup Dohn .
Og præsentation af kapitel 5 - "Computational Thinking som redskab til problemløsning på tvæs af fagområder" v/ Rocio Chongtay.
Nina og Rocios præsentation (pdf)

"Computational Thinking in Collaborative Learning and Design" v/ Anders Mørch, Inst. for pedagogikk (IPED), Universitetet i Oslo.
Anders præsentation (pdf)

Lis Zachos oplæg om Computational Thinking i praksis, med nedsalg i kapitlerne 3 - "Cykling som kropsbaseret computationel praksis", 6 - "For mennesker, maskiner og medier - indholdsforfatteren som computational thinker" og 12 - "Læring af  Computational Thinking gennem Storycoding".
Lis præsentation (pdf)

Johannes Wagner og Kristian Mortensen præsenterede kapitel 3 - "Cykling som kropsbaseret computationel praksis".
Johannes og Kristians præsentation (pdf)

Jesper Jensen præsenterede kapitel 6 - "For mennesker, maskiner og medier –indholdsforfatteren som computational thinker".
Jespers præsentation (pdf)

Et idehistorisk rids af Stig Børsen Hansen (Pdf)


25/01/2022

Virtuelt bogseminar: "Computational Thinking – Teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver"

Præsentation af antologien ved redaktørerne: Nina Bonderup Dohn, Robb Mitchell og Rocio Chongtay.
Redaktørernes præsentation (pdf)

 

Michael E. Caspersen, direktør for It-Vest og adjungeret professor ved Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.

Michaels præsentation (pdf)

Lis Zacho, medlem af hovedbestyrelsen i Coding Pirates, lærer og medlem ekspertgruppen for digital læring og ekspertgruppen for matematik, nedsat af Undervisningsministeriet.
Lis' præsentation (pdf)

Anders Mørchprofessor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.
Anders' præsentation (pdf)


25/10/2021

Morgenseminar:

 • Project “Wildlife under a plastic garbage island” ved Lektor Ole Caprani, Aarhus Universitet.
 • "From theory bias to theory dialogue Embracing cognitive, situated, and critical framings of computational thinking in K-12 CS education" ved Professor Yasmin Kafai, University of Pennsylvania.

17/09/2021

Virtuel talk: "Informal programs as a way to coding"

Professor Monica Bucciarelli fra the University of Turin


22/03/2021

Virtuelt seminar: "Play, Creativity, Technology" - Coding Pirates Danmark

Louise Overgaard, medlem af hovedbestyrelsen Coding Pirates


15/12/2020

Better integration of analogue and digital CT - designing paper computing machines

Præsentation af teoretiske og designbaserede udforskninger fokuseret på designet af en aktivitets-pop-up-bog (kaldet PaCoMa eller Paper Computing Machines) for at introducere børn i alderen 6 til 11 år til CT ved Emanuela Marchetti og Andrea Valente.


09/11/2020

Learning and CT in a European Education setting - workshop.

 • "Technology for learning thinking skills" med gæsteforelæsning af Professor Joke Voogt fra University of Amsterdam
 • Jens Jørgen Hansen"Teknologiforståelse  in the Danish public schools"
 • Marco Ragni and Nina Bonderup Dohn – Call for Papers: - Künstliche Intelligenz German Journal of Artificial Intelligence

28/09/2020

Applied methods for computational thinking in education.

 • "Visualizing learning analytics and data mining outputs” presented by Zhiru Sun
 • "Do Users Understand Search Engine Results Ranking? Implications for Teaching Computational Thinking" presented by Ying-Hsang Liu
 • Wrap Up session – Perspective for research according to Center for Learning Computational Thinking - Facilitated by Nina Bonderup Dohn.

10/03/2020

Different conceptions of CT – What’s new

 • Discussion of Tedre & Denning (2016) "The Long Quest for Computational Thinking", Proceedings of the 16th Koli Calling International Conference on Computing Education Research
 • Nina Bonderup Dohn: "Philosophical presuppositions in different understandings of CT – does Dreyfus’ criticism from 1972 apply?"

28/11/2019

What is CT - 5 Theoretical Perspektives

 • Emanuela Marchetti
 • Stefan Jäncke
 • Stig Børsen Hansen
 • Jussi Mikkonen
 • Rocio Chongtay

21/10/2019

Show me yours, I’ll show you mine – CT-thing(s)

Afprøvning og diskussion (workshop)


06/09/2019

Teaching Programming

 • Nina Bonderup Dohn: "General focus points when teaching for learning"
 • Rolf Fagerberg: "Teaching programming to beginners"
 • Rocio Chongtay: "Teaching programming to humanists/non-it-interested people"

19/06/2019

Start-up Workshop


18-20/05 2020 
Workshop på 12th International Conference on Networked Learning

”(How) Can computational things be utilized in networked learning”

Deltagere: Ane Bjerre Odgaard, Roland Hachmann, Stig Børsen Hansen og Nina Bonderup Dohn

Computationelle ting er fysiske artefakter, der bruger computerprogrammer til at bringe observerbare ændringer i sig selv eller andre artefakter. Typisk formidles interaktionen mellem den computationelle ting og miljøet gennem sensorer og aktuatorer. Lego Mindstorms, Kubo-robotter, e-tekstiler samt ting, der integrerer Arduinos og Microbits, er alle eksempler på computationelle ting. Denne workshop har til formål at diskutere, hvilke roller (om nogen) "computationelle ting" kan have i netværkslæringspraksis og omvendt, hvilke roller (om nogen) netværkslæring kan have i læring med "computationelle ting." (Oversat)

For mere information om workshoppen: https://www.networkedlearning.aau.dk/nlc2020/submissions/workshops/#469307


01-03/08 2020
Symposium på EARLI SIG 10, 21 and 25 Conference 2020

”Investigating computational thinking in classrooms: conceptual issues and empirical processes.”

På dette symposium undersøges teoretiske konceptualiseringer og empiriske realiseringer af CT i klasseværelser, der spænder over uddannelsessystemet og kurser med/uden kodning. Den første artikel diskuterer, hvordan man afgrænser CT fra andre former for tænkning. Den anden præsenterer en systematisk litteraturgennemgang af pædagogiske tilgange i forskellige analoge og digitale læringsdesigns. Den tredje artikel formulerer pædagogiske pointer for undervisning (med) CT, baseret på forskning i specifikke læringsdesigns. Den fjerde præsenterer en empirisk undersøgelse af brugen af CT på tværs af forskellige læringsmiljøer i et tværfagligt projektforløb. (Oversat)

Artikler (alle SDU):

 • ”Pedagogical approaches in Computational Thinking - A systematic literature review” af Christina Fyhn og Nina Bonderup Dohn
 • ”An empirical study of the use of Computational Thinking in an interdisciplinary project course” af Jesper Jensen
 • ”Defining Computational Thinking” af Stig Børsen Hansen
 • "Focus points for the pedagogics of teaching (with) Computational Thinking” af Nina Bonderup Dohn

06-07 03 2020
Oplæg på Filosofisk Selskabs Årsmøde

”Filosofiske forudsætninger i ”Computational thinking” - en gammelkendt diskussion i ny forklædning?” ved Nina Bonderup Dohn

Computational thinking (CT) hævdes at være en problemløsningsmetode, der kan anvendes på tværs af discipliner, bestående af nedbrydningsevner (decomposition), abstraktion, mønstergenkendelse, modellering, algoritmedesign, automatisering og generalisering. CT er ikke "at tænke som en computer", men de processer, der er involveret i at forberede et problem, så en computer kan løse det. Hvilken forståelse af tænkning, problemer og problemløsning ligger implicit i tilgangen? Hvordan adskiller denne forståelse sig fra den opfattelse, som Dreyfus kritiserede allerede i 1972? Er diskussionen om CT en gammel kending i nyt tøj?


Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse

 • Universitetsparken 1
 • Kolding - DK-6000
 • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 08.02.2022