Skip to main content
Publikationer

Empirisk studie i Compuational Thinking i interdiciplinært projektkursus

21-09-2020

Denne igangværende empiriske undersøgelse af brugen af computational thinking (CT) på tværs af forskellige læringsmiljøer i et tværfagligt projektkursus, hvor eleverne lærer kodning og informationsteknologisk implementering af algoritmer som en del af et systemdesign i forhold til gruppebaseret projektarbejde inden for humaniora og/eller samfundsvidenskab. 
Studiet har primært til formål at undersøge, hvordan de studerendes CT-kompetencer – såsom problemløsningskompetencer, kodning og informationsteknologisk implementering af algoritmer – overføres eller omdannes fra samtidige eller tidligere kurser til dette bredere projektfokus.

Det særlige studieprogram havde særligt fokus på erfarings- og læringsteknologi.

Alle studenterprojektgrupper skulle udvikle et teoretisk støttet og teknologisk realiseret design af en interaktiv webbaseret social kampagne rettet mod børn og unge.

Denne empiriske undersøgelse blev gennemført med vægt på fem semistrukturede gruppeinterviews, der blev gennemført med alle fem projektgrupper. Der blev også udført to klasseobservationer i forbindelse med to projektpræsentations-/feedbacksessioner – henholdsvis  for projektets start og lige før projektets afslutning. Gruppernes slutprodukter, eksamenspapirer samt porteføljeopgaver foretaget af studerende i løbet af semesteret er blevet brugt til at kvalificere og nuancere udsagn fra studerende i interviews, samt give yderligere kontekst for indsigt i deres overførsel eller transformation af CT-kompetencer i forhold til forskellige procesorienterede aspekter og faser af deres projektarbejde.

For yderligere information om undersøgelsen kontakt Jesper Jensen: jesjen@sdu.dk