Skip to main content
Publikationer

Kropsbaseret Computational Thinking

28-11-2021

Antologi

Computational thinking (CT) er de kognitive processer, som mennesker bruger i udviklingen af it-løsninger og programmer. Computational Thinking præger på gennemgribende måder vores liv og samfund – og ligger til grund for vores trafiksystemer, retssystemets behandling af kriminalsager, hvordan vi får svar på vores internet-søgninger, hvem vi matches med på datingsider, hvad vi får vist på sociale medier og meget mere.

I denne antologi kortlægger, analyserer og diskuterer forfatterne CT og dets anvendelse kritisk og konstruktivt. Herigennem viser de både mulighederne og begrænsningerne for CT i vores samfund. Der svares blandt andet på: Hvilke kognitive processer udgør CT mere præcist? Hvordan adskiller de sig fra andre former for tænkning? Hvordan kan vi etisk forholde os til CT og de systemer, som udvikles med CT? Hvordan kan man lære CT, og hvordan kan læring af andre fagområder understøttes ved at bruge CT som redskab?

Bogen har tre dele: Første del udvikler begrebet CT kritisk og historisk med fokus på analoge, digitale, fysiske og kropslige former. Anden del analyserer computationelle fænomener i forskellige hverdagsmæssige og faglige sammenhænge. Tredje del udvikler didaktik for CT og præsenterer didaktiske designs for at lære [med] CT.

Redaktører: Nina Bonderup Dohn, Robb Mitchell og Rocio Chongtay.

Bidragydere: Nina Bonderup Dohn, Stig Børsen Hansen, Kristian Mortensen, Kerstin Fischer, Kilian Foth, Rocio Chongtay, Jesper Jensen, Lars Johnsen, Margrethe H. Møller, Lotte Weilgaard Christensen, Bodil Nistrup Madsen, Anne Gerdes, Jens Jørgen Hansen, Jussi Mikkonen og Christina Fyhn.

Find læseprøve her.

Kapitel forfattet afJussi Mikkonen

Kapitel 11
Kropsbaseret Computational Thinking

Abstrakt
Dette kapitel præsenterer didaktiske design med kropsbaseret Computational Thinking (CT). Målet med kropsbaseret CT er at støtte studerende i at udvikle en forståelse for computerens algoritmiske processer og dermed facilitere deres læring af CT. Det gøres gennem kropslige aktiviteter, der illustrerer, hvordan en computer virker, dvs. illustrerer den algoritmiske processering, som computeren benytter, og det perspektiv, den har.

Kropsbaseret CT benytter sig af kropslig leg og sociale aktiviteter, der understreger forskellene i perspektiver og abstraktionsformer for henholdsvis en computer og brugeren af den. Forståelsen af disse forskelle gør det lettere for studerende at lære at programmere, fordi de forstår det perspektiv og den abstraktionsform, som programmeringen adresserer. Sagen er, at computeren og brugeren forstår meget forskellige former for abstraktion og opererer inden for forskellige tidsskalaer. På den menneskelige side har aktiviteter upræcise og tavse betydninger, som er svære at oversætte til computersiden, der kræver veldefineret og eksplicit handlingsanvisning. Disse forskelle udgør en forhindring for de studerende i forhold til at forstå computerens virkemåde og dermed for at lære at programmere. I dette kapitel diskuterer vi to former for kropsbaseret CT, som vi har udviklet og afprøvet med studerende på universitetsniveau. De to former er “Bodygramming” (Mikkonen 2019a) og “The Blind Processor” (Mikkonen 2019b). Bodygramming er en metode til at lære, hvordan et computerprogram virker, gennem at lade deltagerne agere programkode. Deltagerne skal hver udføre en kodeinstruks, og tilsammen modellerer deres handlinger programmets adfærd i interaktion med verden. Deltagerne erfarer herigennem den samlede effekt af et sæt computationelle instruktioner, typisk for menneske-computer-interaktion. “The Blind Processor” er en metode til at undersøge menneskers og maskiners forskellige måder at opfatte på.

Mennesker har tavs forståelse af en interaktion og kan derfor fokusere på parametre, som ikke nødvendigvis indfanges i en computerprocessors aktiviteter. På hver deres måde tydeliggør de to former for kropsbaserede CT computerens grundlæggende computationelle perspektiv. Det gør de gennem at sætte fokus på instruksens betydning via opdeling af et program i enkeltinstrukser og via brugeraktiviteter.

ISBN: 9788759336465
Forlag: Samfundslitteratur

Mikkonen, J. (2021). Kropsbaseret Computational Thinking. I N. B. Dohn, R. Mitchell, & R. Chongtay (Red.), Computational Thinking - Teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver. Samfundslitteratur.