Skip to main content
Publikationer

For mennesker, maskiner og medier - indholdsforfatteren som computationel thinker

28-11-2021

Antologi

Computational thinking (CT) er de kognitive processer, som mennesker bruger i udviklingen af it-løsninger og programmer. Computational Thinking præger på gennemgribende måder vores liv og samfund – og ligger til grund for vores trafiksystemer, retssystemets behandling af kriminalsager, hvordan vi får svar på vores internet-søgninger, hvem vi matches med på datingsider, hvad vi får vist på sociale medier og meget mere.

I denne antologi kortlægger, analyserer og diskuterer forfatterne CT og dets anvendelse kritisk og konstruktivt. Herigennem viser de både mulighederne og begrænsningerne for CT i vores samfund. Der svares blandt andet på: Hvilke kognitive processer udgør CT mere præcist? Hvordan adskiller de sig fra andre former for tænkning? Hvordan kan vi etisk forholde os til CT og de systemer, som udvikles med CT? Hvordan kan man lære CT, og hvordan kan læring af andre fagområder understøttes ved at bruge CT som redskab?

Bogen har tre dele: Første del udvikler begrebet CT kritisk og historisk med fokus på analoge, digitale, fysiske og kropslige former. Anden del analyserer computationelle fænomener i forskellige hverdagsmæssige og faglige sammenhænge. Tredje del udvikler didaktik for CT og præsenterer didaktiske designs for at lære [med] CT.

Redaktører: Nina Bonderup Dohn, Robb Mitchell og Rocio Chongtay.

Bidragydere: Nina Bonderup Dohn, Stig Børsen Hansen, Kristian Mortensen, Kerstin Fischer, Kilian Foth, Rocio Chongtay, Jesper Jensen, Lars Johnsen, Margrethe H. Møller, Lotte Weilgaard Christensen, Bodil Nistrup Madsen, Anne Gerdes, Jens Jørgen Hansen, Jussi Mikkonen og Christina Fyhn.

Find læseprøve her.

Kapitel forfattet af Jesper Jensen, Lars Johnsen og Margrethe H. Møller

Kapitel 6
For mennesker, maskiner og medier - indholdsforfatteren som computationel thinker

Abstrakt
I dette kapitel belyses Computational Thinking ved at undersøge dets relation til tekst- og indholdsforfatning på nettet. Kapitlet besvarer spørgsmålet, hvordan tekstkonstruktion på én og samme tid kan orientere sig mod mennesker, maskiner og digitale medier. Samtidig udpeges det, hvilke Computational Thinking-kompetencer dette kræver af indholdsforfatteren.


Der er her tale om kompetencer inden for analog Computational Thinking og digital Computational Thinking med brug af eksisterende editorer og valideringsværktøjer, men ikke Computational Thinking i relation til udvikling af programmer. Kapitlet synliggør en dimension af Computational Thinking, der ofte overses, nemlig klargøring af tekster og andre former for data, så de er forberedt til at kunne behandles af algoritmer.

Koblingen til CT og CT-problemløsning er værdifuld, fordi den synliggør trin, der ellers er skjulte, i processen med at nå frem til en digital tekst, der er brugbar for både mennesker, maskiner og digitale medier.

ISBN: 9788759336465
Forlag: Samfundslitteratur

Jensen, J. (2021). For mennesker, maskiner og medier - indholdsforfatteren som computationel thinker. I N. B. Dohn, R. Mitchell, & R. Chongtay (Red.), Computational Thinking - Teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver. Samfundslitteratur.