Skip to main content
Forside

Ny analyse

Unge, uddannelse og bevægelsesvaner

En ny analyse af data fra spørgeskemaundersøgelsen i Danmark i Bevægelse viser, at unge på en erhvervsuddannelse er mindre aktive i de fleste typer af bevægelse i fritiden, end unge på de gymnasiale uddannelser er, men det gælder ikke alle aktivitetstyper.

Af Bjarne Ibsen, 23-05-2022

Analysen er afgrænset til unge mellem 15 og 19 år, som er opdelt efter hvilken ungdomsuddannelse de på tidspunktet for besvarelsen af undersøgelsen var i gang med. Der skelnes i analyserne mellem seks grupper: Unge der endnu ikke har afsluttet en grunduddannelse (folkeskole, efterskole mv.), unge der er i gang med et alment gymnasieforløb, unge på HTX, unge på HHX, unge som er i gang med en erhvervsuddannelse samt unge, der på undersøgelsestidspunktet ikke var i gang med en ungdomsuddannelse.

Analyserne viser, at der er store forskelle mellem de forskellige uddannelsesgrupper på, hvor bevægelsesaktive de unge er. Unge på en grunduddannelse er de mest aktive, men det hænger primært sammen med, at de yngste teenagere er mere aktive end de ældste teenagere. De unge på en gymnasial uddannelse er næsten lige så aktive, men der er forskelle på aktivitetsniveauet mellem de unge på de tre gymnasiale uddannelser. Mindst aktive er de unge, som er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. Det gælder både på det overordnede niveau – på tværs af forskellige typer af aktiviteter – og på de fleste typer af bevægelse. En udtagelse er dog udelivsaktiviteter (friluftsliv, jagt og lystfiskeri) samt andre fritidsaktiviteter, som kræver fysisk aktivitet og bevægelse, hvor unge på en erhvervsfaglig uddannelse er de mest aktive. De unge på en erhvervsfaglig uddannelse er især mindre aktive end øvrige unge i foreningsorganiseret fysisk bevægelse samt selvorganiseret aktivitet, mens forskellene er mindre på deltagelse i aktiviteter, der er kommercielt organiseret. 

Du finder rapporten her.

Redaktionen afsluttet: 23.05.2022