Skip to main content
Uge 20 2024

Fysisk aktive børn og unge er sundere og mere tilfredse med livet

Børn og unge, der er fysisk aktive, ser mindre skærm og har højere livstilfredshed end elever, der ikke er tilstrækkeligt fysisk aktive, viser ny undersøgelse.

En tredjedel af alle børn og unge får pulsen op i mindst én time om dagen og lever dermed op til Sundhedsstyrelsens anbefaling for fysisk aktivitet.

Nu viser en ny undersøgelse, at de også på andre måder er sundere end jævnaldrende, der ikke lever op til anbefalingen.

Statens Institut for Folkesundhed og Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU står bag undersøgelsen. Det er den første store landsdækkende undersøgelse, der ved hjælp af bevægelsesmålere belyser sammenhænge mellem fysisk aktivitet og anden sundhedsadfærd, helbred og mental sundhed blandt danske skoleelever.

Over 2.400 skoleelever i 5., 7., og 9. klasse har båret bevægelsesmålere og derudover svaret på spørgsmål om deres sundhed, helbred og trivsel. 

Vi kender allerede sammenhængene mellem fysisk inaktivitet og dårlig sundhed og sundhedsadfærd blandt voksne, og nu kan vi så se, at det også kommer til udtryk blandt børn og unge. Elever, der opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling for fysisk aktivitet, har i højere grad en hensigtsmæssig sundhedsadfærd, et godt fysisk helbred og en god mental sundhed sammenlignet med de elever, der ikke opfylder anbefalingen,” forklarer Julie Ellegaard Ibáñez Román, videnskabelig assistent på Statens Institut for Folkesundhed. 

Mindre tid foran en skærm

Fysisk aktive elever sidder mindre foran en skærm i fritiden. Blandt de fysik aktive er der 30 procent, der har et stort skærmbrug, mens det gælder 38 procent blandt elever, der ikke lever op til anbefalingen.

Samtidig er der en markant større andel, som vurderer, at deres helbred er ’virkelig godt’, nemlig 43 procent, sammenlignet med elever, som ikke opfylder anbefalingen, hvor andelen med ’virkelig godt’ selvvurderet helbred er 29 procent.

Blandt elever, som opfylder anbefalingen for fysisk aktivitet, har 6 procent overvægt, mens det gælder 14 procent blandt elever, som ikke opfylder anbefalingen.

 

Fysisk aktive elever er også mere tilfredse med livet. Andelen med høj livstilfredshed er 35 procent blandt elever, som opfylder anbefalingen, og 27 procent blandt elever, som ikke opfylder anbefalingen.

 

Årsag eller virkning

Om resultaterne skyldes, at fysisk aktivitet forbedrer éns sundhed, eller om sundhed giver overskud til at være fysisk aktiv, kan undersøgelsen ikke sige noget om. Dét kan ifølge Julie Ellegaard Ibáñez Román gå i begge retninger:

”Resultaterne kan være udtryk for, at fysisk aktivitet forbedrer helbredet og den mentale sundhed, men kan også være et udtryk for, at de børn og unge, som har et godt helbred og høj livstilfredshed, har et større fysisk og mentalt overskud til at være fysisk aktiv.”

Undersøgelsen trækker på data fra Skolebørnsundersøgelsen 2018 og 2022 og er den tredje i en serie om fysisk aktivitet blandt skolebørn.

De to øvrige rapporter kan læses her:

Kontakt: Videnskabelig assistent Julie Ellegaard Ibáñez Román, tlf.: 6550 7614 e-mail: jule@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, og lektor Mette Toftager, Institut for Idræt og Biomekanik, tlf.: 6550 7853, e-mail: mtoftager@health.sdu.dk, SDU.

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 15.05.2024