Skip to main content

Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt elever i 5.-9. klasse

30-08-2023
Regelmæssig fysisk aktivitet af moderat til høj intensitet har en lang række positive effekter på børn og unges sundhed og trivsel. Gode vaner grundlægges i barndommen, og et aktivt børne- og ungdomsliv kan være med til at forebygge sygdomme senere i livet. Derfor er viden om børn og unges aktivitetsniveau vigtig. 
 

Formålet med denne rapport er at beskrive, hvor meget børn og unge i Danmark bevæger sig, samt at beskrive udviklingen fra 2018 til 2022. Resultaterne er baseret på to store landsdækkende monitoreringer, hvor fysisk aktivitetsniveau, stillesiddende tid og liggetid (søvn) er målt ved brug af påsatte bevægelsesmålere blandt en tilfældigt udvalgt gruppe af skoleelever i 5., 7. og 9. klasse, som deltog i Skolebørnsundersøgelserne 2022 og 2018. 

Forfattere: Mette Toftager, Jan Christian Brønd, Martin Eghøj, Mogens Trab Damsgaard og Katrine Rich Madsen