Skip to main content
Uge 35, 2019

Langt størstedelen af 11-15-årige får ikke nok motion

Tre ud af fire danske skolebørn rører sig for lidt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling, viser ny landsdækkende undersøgelse

De fleste danske børn sidder for meget ned og bevæger sig for lidt.

En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 74 procent af de 11-15-årige ikke lever op til anbefalingerne om at være fysisk aktiv mindst én time om dagen.

Det er især pigerne, der ikke rører sig nok. 81 procent af de 11-15-årige piger lever ikke op til anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen om en times daglig motion eller anden form for fysisk aktivitet. Blandt drengene er det 67 procent, der ikke lever op til anbefalingerne.

Undersøgelsen er den første danske nationale undersøgelse af objektivt målt fysisk aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd blandt børn i 5., 7. og 9. klasse.

I alt 1.677 børn fordelt på 31 grundskoler rundt om i landet har deltaget i undersøgelsen. De har alle haft en avanceret skridttæller, et såkaldt accelerometer, på benet og gået med den hver dag i en uge. Det er en målemetode, der giver et mere nøjagtigt og præcist mål for børnenes samlede mængde aktivitet i forhold til andre undersøgelser, der bygger på spørgeskemaer og selvrapporterede data, hvor børnene eller deres forældre svarer ud fra, hvad de tror.

Påvirker børnenes helbred og trivsel

Forskerne bag undersøgelsen er bekymret over, at så få lever op til anbefalingerne.

”Det er foruroligende, at så mange børn ikke er tilstrækkeligt fysisk aktive i løbet af dagen. Det kan påvirke deres helbred, ligesom det kan gå ud over deres generelle trivsel og mentale sundhed, for eksempel deres selvværd og selvtillid,” siger Mette Toftager, strategisk leder for forskningsområdet fysisk aktivitet på Statens Institut for Folkesundhed.

Blandt alle børn er det gennemsnitlige aktivitetsniveau 48 minutter om dagen både på hverdage og i weekender.

De store børn er de mindst aktive

Undersøgelsen viser også, at aktivitetsniveauet falder med alderen, og at de store børn således er de mindst aktive.

”Vi finder, at de 11-årige drenge i gennemsnit er fysisk aktive 57 minutter om dagen, hvilket jo er godt og meget tæt på anbefalingen om en times daglig motion. Men desværre sker der et stort fald i aktivitetsniveauet med alderen, og de 15-årige drenge er i gennemsnit aktive 41 minutter om dagen,” siger Mette Toftager.

Vaner grundlægges i barndommen

Mette Toftager henviser til studier, der viser, at hvis man er fysisk aktiv som barn og ung, er der større sandsynlighed for, at man også er det som voksen.

”Derfor er det vigtigt, at børn får nogle gode vaner med hensyn til fysisk aktivitet, som de kan tage med sig ind i voksenlivet,” siger hun.

Det skønnes, at der er 6.000 ekstra dødsfald om året blandt ikke-fysisk aktive voksne danskere i forhold til danskere, der er fysisk aktive. Næst efter rygning er fysisk inaktivitet den risikofaktor, der slår flest danskere ihjel.

Undersøgelsen er bestilt af Sundhedsstyrelsen, der har ønsket at få kortlagt danske børn og unges fysiske aktivitetsniveau ved hjælp af præcise data. 

Rapporten viser også, at:

  • 11-15-årige er generelt mere fysisk aktive i hverdagene sammenholdt med weekenden. I hverdagene er det 32 procent, som lever op til anbefalingerne, mens 17 procent lever op til anbefalingerne i weekenden.
  • Der ses en social gradient i fysisk aktivitetsniveau, hvor 27 procent af de 11-15-årige i høj socialgruppe efterlever anbefalingerne, mens det gælder for 17 procent i lav socialgruppe.
  • 64 procent af de 11-15-årige cykler mindst én gang om ugen. I gennemsnit cykler de 11-15-årige 12 minutter om dagen. I weekenden bruger de 17 minutter på at cykle.
  • De 11-15-årige bruger i gennemsnit knap 11 timer på stillesiddende adfærd i hverdagen. I weekenden stiger tiden til mere end 12 timer. Piger bruger mere tid end drenge på stillesiddende adfærd, og der ses en stigning med alderen.

Data i undersøgelsen stammer fra Skolebørnsundersøgelsen 2018

Kontakt

Mette Toftager, forsker, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, mto@si-folkesundhed.dk, tlf. 6550 7853.

Vil du læse mere?

Se rapporten her

Redaktionen afsluttet: 27.08.2019