Skip to main content

Skolebørnsundersøgelsen 2018

11-04-2019

Der er mange vigtige grunde til at undersøge og dokumentere børn og unges sundhed og trivsel. For det første har vi som samfund en etisk forpligtelse til at sikre, at vores børn er sunde, og at de trives. For det andet er det vigtigt at indfange viden om børn og unges sundhed og trivsel, da problemer med helbred, sundhedsadfærd og trivsel i barn- og ungdommen øger risikoen for sundheds- og trivselsproblemer og uhensigtsmæssig sundhedsadfærd livet igennem. 

Denne rapport præsenterer resultaterne fra Skolebørnsundersøgelsen 2018. Undersøgelsen udgør det danske bidrag til det internationale studie The Health Behaviour in School-aged Children, hvor mere end 40 nordamerikanske og europæiske lande deltager. Dette omfangsrige forskningssamarbejde har som formål at øge indsigten i børn og unge menneskers helbred, trivsel og sundhedsadfærd – med udgangspunkt i den sociale kontekst, de lever i. 

Skolebørnsundersøgelsen udgør derfor en vigtig kilde til monitorering af danske skoleelevers helbred, trivsel og sundhedsadfærd, og denne rapport med tal fra 2018 præsenterer aktuelle forekomster og udviklinger over tid for en lang række centrale indikatorer, såsom mental sundhed, sociale relationer, skoletrivsel og sundhedsadfærd, herunder rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kostvaner m.m. Rapporten bidrager således med basisinformation, som er af afgørende betydning for prioriteringer i den nationale sundhedspolitik og -planlægning.  

 

Rapporten er redigeret af: Mette Rasmussen, Lene Kierkegaard, Stine Vork Rosenwein, Bjørn Holstein, Mogens Trab Damsgaard og Pernille Due