Skip to main content

Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige

27-08-2019

Denne rapport beskriver resultaterne fra den første danske nationale monitorering af objektivt målt fysisk aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd blandt 11-, 13- og 15-årige.

Undersøgelsen fandt sted i 2018 blandt elever i 5., 7. og 9. klasse fordelt på 31 grundskoler i hele Danmark. Der indgik i alt 1.677 11-15-årige i undersøgelsen. Elevernesaktivitetsniveau blev målt ved hjælp af accelerometer, der er en lille bevægelsescensor, som sættes på kroppen, fx på hofte eller lår, og bæres i en længere periode, fx i en uge, for at opnå et billede af det reelle daglige fysiske aktivitetsniveau.

 

Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Mette Toftager, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og Jan Christian Brønd, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.