Skip to main content
Ugens tal, uge 32

Ungdomsuddannelser får inspiration til bedre trivsel

På Statens Institut for Folkesundheds hjemmeside kan ungdomsuddannelser downloade materiale, der beskriver, hvordan de kan fremme elevernes trivsel og sundhed

Forskningsprojektet en go’ Bgym’ ved Statens Institut for Folkesundhed har afprøvet en række tiltag på 15 gymnasier med henblik på at forbedre trivslen blandt eleverne, og disse tiltag kommer nu alle ungdomsuddannelser til gode.

På instituttets hjemmeside kan alle ungdomsuddannelser nemlig downloade materialet fra forskningsprojektet, der beskriver, hvordan de i praksis kan arbejde med at forebygge stress blandt eleverne, skabe stærke fællesskaber og fremme de unges bevægelses-, måltids- og søvnvaner.

Materialet er målrettet førsteårselever på alle gymnasiale ungdomsuddannelser og består af tre dele:

1) Et undervisningsmateriale, som handler om emnerne stress, søvn, fællesskab, bevægelse og måltider. Her kan uddannelsesstederne blandt andet hente inspiration til, hvordan de kan arbejde med de ovennævnte emner i fagene dansk, samfundsfag, naturvidenskabeligt grundforløb, idræt samt eventuelle tværfaglige projektforløb. Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med gymnasielærere og opfylder udvalgte læringsmål for de nævnte fag.

2) Et katalog til ledelse og elevråd med inspiration til, hvordan der kan skabes bedre og sundere rammer på uddannelsesstedet. Kataloget beskriver 16 tiltag, såsom inspiration til at skabe sundere kantiner, ændring af afleveringstidspunkt for opgaver og et studievejlederoplæg om, hvordan eleverne kan planlægge og prioritere deres tid.

3) En guide til at afholde workshoppen Young & Active, som de unge selv står for, og som skal inspirere eleverne til at igangsætte flere aktiviteter på skolen, der fremmer trivsel, fællesskab og bevægelse.

Formålet med en go' Bgym' har været at udvikle og afprøve indsats til at fremme trivsel i gymnasiet. Resultaterne fra projektet offentliggøres i efteråret.

Projektet er støttet af TrygFonden og Nordea-fonden og er forankret i Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Stine Kjær Wehner, e-mail: stkj@si-folkesundhed.dk, tlf.: 6550 7876, og seniorforsker og centerleder Rikke Fredenslund Krølner, e-mail: rikr@si-folkesundhed.dk, tlf.: 6550 7841, Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Download materialet

Klik her

Læs mere om projektet

en go' Bgym'

Redaktionen afsluttet: 05.08.2020