Skip to main content
Ugens tal, uge 20

Ansatte med dårlige chefer har haft det sværest under coronapandemien

Særligt to grupper af medarbejdere havde det hårdt under pandemiens første bølge: Ansatte med dårlig ledelse samt de, der arbejdede hjemmefra. Det viser ny analyse om mental sundhed på det danske arbejdsmarked.

Ifølge en ny analyse om pandemiens konsekvenser for danskere i arbejde, skete der et stort fald i medarbejdernes mentale sundhed under pandemiens første bølge.

Det gælder alle ansatte og i alle brancher. Dog er der to grupper, der stikker ud, og som mentalt har haft det værre end andre.

”Det er særligt de medarbejdere, som har arbejdet hjemmefra, og de medarbejdere, som har oplevet dårlig ledelse, der har været særligt hårdt ramt. Her er faldet i mental sundhed størst,” fortæller seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen fra Statens Institut for Folkesundhed, der er en af forskerne bag analysen.

Den bunder i besvarelser fra 2.300 danskere, der både i 2019, altså før pandemien ramte Danmark, og igen i efteråret 2020, har svaret på en række spørgsmål om deres mentale sundhed.

Resultaterne overrasker

Det er kommet bag på forskerne, at det især er medarbejdere, der har arbejdet hjemme, som har fået det dårligst.

”I starten af pandemien var der en del studier, der pegede på, at mange var glade for den frihed og fleksibilitet, som hjemmearbejdet gav, og flere gav udtryk for, at de oplevede bedre balance mellem arbejde og privatliv. Derfor er resultatet også overraskende, men kan måske forklares ved, at mange alligevel er blevet ensomme eller haft svært ved at være selvledende,” siger Maj Britt Dahl Nielsen.

Det er også en overraskelse, at dykket i den mentale sundhed gælder i alle brancher.

”Vores forventning var, at visse brancher ville være hårdere ramt end andre – for eksempel ansatte i hotel- og restaurationsbranchen på grund af den økonomiske usikkerhed eller ansatte i social og sundhedssektoren, fordi de var i særligt høj risiko for at blive smittet. Men at det ikke forholder sig sådan, kan skyldes tidspunktet for undersøgelsen,” siger Maj Britt Dahl Nielsen.

Undersøgelsen fandt sted i efteråret efter en lang sommer, hvor meget havde været nogenlunde normalt i et stykke tid med et forholdsvist lavt smittetryk.

Derfor forventer Maj Britt Dahl Nielsen og hendes forskerkolleger også, at billedet vil se anderledes ud, når undersøgelsen gennemføres igen til efteråret, hvor data fra nedlukningen i anden bølge vil tælle med.

Dårlige chefer

Også dårlig ledelse har haft stor betydning for danske medarbejderes mentale sundhed under pandemiens første bølge.

”Medarbejdere, som har oplevet, at ledelsen ikke har informeret dem eller inddraget dem i de forandringer, der har været på arbejdspladsen som følge af pandemien, har haft det markant dårlige end medarbejdere, som har følt sig inddraget og informeret,” siger Maj Britt Dahl Nielsen.

Hun peger på, at mange andre studier, fra før corona ramte Danmark, viser, at ledelseskvalitet er vigtigt for medarbejdernes mentale sundhed, når der sker store forandringer på arbejdspladsen.

”Det gælder i høj grad også under coronapandemien. Vi kan se, at ledelsen her spiller en helt central rolle for at få medarbejderne igennem krisen så godt som muligt,” siger Maj Britt Dahl Nielsen.

Projektet er støttet af Velliv Foreningen. 

Kontakt:

Seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen, tlf.: 6550 7784, e-mail: mbdn@sdu.dk, og professor Lau Caspar Thygesen, tlf.: 6550 7771, e-mail: lct@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Vil du vide mere?

Projekt

Vil du høre mere?

Webinar

Redaktionen afsluttet: 19.05.2021