Skip to main content
Uge 9, 2019

Rygere, der ryger lejlighedsvist, bliver sjældent opfordret til rygestop

Omkring 80 procent af alle lejlighedsvise rygere er aldrig blevet opfordret til at stoppe med at ryge af deres læge. Konsekvensen kan være, at de bliver dagligrygere

Selvom rygning er skadeligt for helbredet og skyld i mere end 13.000 danske dødsfald årligt, er der en stor gruppe af rygere, der aldrig er blevet opfordret til rygestop af lægen, tandlægen eller andet sundhedspersonale. Det er de rygere, der ryger lejlighedsvist, altså personer, der ryger, men ikke hver dag.

Ifølge en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed har 80 procent af de lejlighedsvise rygere aldrig fået at vide af deres praktiserende læge, at de bør lægge cigaretterne på hylden. Det gælder også andre steder i sundhedsvæsenet, for eksempel er hele 90 procent af de lejlighedsvise rygere aldrig blevet mødt med opfordringen om rygestop af enten deres tandlæge eller på hospitalet.

Læger, tandlæger og andet sundhedspersonale på hospitalerne opfordrer derimod i langt højere grad de af deres patienter, der er dagligrygere, til at stoppe.

Undersøgelsen omfatter svar fra omkring 5.100 danskere, der i 2017 blandt andet svarede på spørgsmål om, de nogensinde er blevet opfordret til rygestop af forskellige instanser i sundhedsvæsenet. Her svarer eksempelvis godt 40 procent af de daglige rygere, at de aldrig er blevet opfordret til rygestop hos lægen.

Opfatter ikke sig selv som rygere

Undersøgelsen svarer ikke på, hvorfor der tilsyneladende er forskelsbehandling mellem daglige og lejlighedsvise rygere, men et bud kan ifølge postdoc Stine Schramm fra Statens Institut for Folkesundhed være, at de sundhedsprofessionelle ikke ved, at patienten ryger.

”Måske spørger lægen eller tandlægen ikke ind til rygning, eller også skyldes det måske, at patienten svarer, at han eller hun ikke ryger. Undersøgelsen viser nemlig også, at to tredjedele af de lejlighedsvise rygere ikke ser sig selv som rygere, og dén opfattelse betyder måske, at de beskriver sig selv som ikke-rygere over for lægen eller tandlægen, og så får de jo heller ikke råd om rygestop,” siger Stine Schramm, der har været med til at lave undersøgelsen.

Hun mener, at man ud fra et forebyggelsesperspektiv bør blive bedre til at spørge ind til rygning, da rygning er skadeligt, hvad enten patienten ryger hver dag eller lejlighedsvist.

”Rygning er samtidig afhængighedsskabende, og lejlighedsvis rygning kan let blive til daglig rygning. Og da undersøgelsen endvidere viser, at lejlighedsvis rygning især er steget blandt den yngre del af befolkningen, er det vigtigt at være opmærksom på denne gruppe, inden de bliver afhængige,” siger Stine Schramm.

Undersøgelsen kan læses i to rapporter Danskernes Rygevaner Udviklingen 1994-2017 og Danskernes Rygevaner Årsrapport 2017. Data i rapporterne er indsamlet af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Figuren angiver andelen af rygere, som har været i kontakt med hhv. læge, hospital, tandlæge eller kommune, og som ikke er blevet opfordret til rygestop.

Kontakt

For spørgsmål til undersøgelsen, kontakt: Postdoc Stine Schramm, tlf.: 65507737, e-mail: stis@si-folkesundhed.dk. For spørgsmål til rygning, kontakt: Postdoc Lotus Sofie Bast, tlf.: 65507809, e-mail: loni@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Redaktionen afsluttet: 27.02.2019