Skip to main content

Danskernes rygevaner

10-01-2019

Tobaksrygning øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme, såsom lungekræft, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og hjertesygdom samt risikoen for tidlig død. Tobaksrygning har dermed afgørende betydning for dødelighed og levetid i Danmark. De senere år er der endvidere kommet et øget fokus på anvendelsen af e-cigaretter og røgfri tobak. Disse produkter anvendes ofte som substitution for at reducere tobaksforbruget eller som rygestop produkt. E-cigaretter og røgfri tobak indeholder dog skadelige stoffer, såsom nikotin, propylenglykol, glycerin og aromastoffer, og der er stigende evidens for helbredsskade ved brug af e-cigaretter og røgfri tobak.

I denne rapport præsenteres udviklingen i danskernes rygevaner fra år 1994 til 2017. Rapporten viser, at der har været et markant fald i andelen der ryger dagligt og i andelen der er storrygere i perioden. I samme periode ses der en lille stigning i andelen der ryger lejlighedsvist – primært blandt unge. Andelen af rygere der ønsker rygestop er nogenlunde konstant i perioden. Andelen, som oplyser, at der ryges indendørs i hjemmet, på arbejdsplads eller uddannelsesinstitutionen er ligeledes faldet markant i perioden. Andelen, som anvender e-cigaretter er overordnet uforandret i perioden 2010-2017.

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af en projektgruppe fra Statens Institut for Folkesundhed.

Rapportens resultater kan fungere som et redskab i prioriteringen og planlægningen af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på tobaksområdet.

 

Forfattere: Sofie Have Hoffmann, Stine Schramm, Nanna Schneekloth Jarlstrup og Anne Illemann Christensen.