Skip to main content

Danskernes rygevaner

08-01-2019

I denne rapport præsenteres den aktuelle status på danskernes rygevaner i 2017. Resultaterne er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Danskernes rygevaner 2017. Udover den aktuelle status på danskernes rygevaner i året 2017 beskriver og afdækker rapporten temaerne tobaksrygning, rygestopønske, rygestopadfærd, brug af hjælpemidler til rygestop, rygning indendørs samt brug af e-cigaretter og røgfri tobak.

 

Rapporten viser, at mere end hver femte dansker ryger dagligt eller lejlighedsvist, men at over halvdelen af rygerne ønsker at stoppe og flere har forsøgt rygestop flere gange. Et mindretal angiver, at der bliver røget indendørs på deres arbejdsplads eller på deres uddannelsesinstitution. Endelig er der en lille andel der angiver at de anvender e-cigaretter eller røgfri tobak. Ønske om at stoppe med at ryge tobak eller nedsætte tobaksforbrug er de primære årsager til anvendelse af e-cigaretter.

 

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af en projektgruppe fra Statens Institut for Folkesundhed. Rapportens resultater kan fungere som et redskab i prioriteringen og planlægningen af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på tobaksområdet.

 

Forfattere: Stine Schramm, Sofie Have Hoffmann, Nanna Schneekloth Jarlstrup og Anne Illemann Christensen