Skip to main content

Når børn, der har været på Julemærkehjem, bliver voksne

26-04-2021

Mere end hver syvende skolebarn har overvægt, hvilket kan påvirke deres fysiske og psykiske trivsel. Trivsel og overvægt i barndommen rækker videre ind i voksenlivet. Et af de tilbud, der findes til børn med overvægt og dårlig trivsel, er et ophold på et af Julemærkefondens fem Julemærkehjem, hvor børnene bor og undervises i ti uger. Under opholdet forbedres de fleste børns livskvalitet, børnene taber sig i vægt, og de får sundere vaner. Det er ikke tidligere systematisk undersøgt, hvordan det går børnene senere i livet.

Formålet med denne minirapport har været at undersøge, hvordan det går børn, der har været på Julemærkehjem, med hensyn til uddannelse, beskæftigelse, samliv og psykisk mistrivsel i 18-, 25- og 30-årsalderen, sammenlignet med børn, der ikke har været på Julemærkehjem. Minirapporten beskriver også social baggrund og sygelighed for børn, inden de kommer på Julemærkehjem, sammenlignet med børn, der ikke kommer på Julemærkehjem.

Synkront med denne minirapport udgives også rapporten Ungdom og voksenliv efter ophold på et Julemærkehjem . Den kan du finde her. Undersøgelserne er baseret på registeropfølgninger af godt 15.000 børn og unge, der har været på Julemærkehjem i årene 1992-2018. Det er vores håb, at rapporterne kan anvendes til at styrke indsatsen overfor børn med overvægt og dårlig trivsel under og efter et ophold på et Julemærkehjem.

 

Forfattere: Susan I. Michelsen, Anne Thorsted, Rikke F. Krølner, Mette Kristoffersen, Lau C. Thygesen