Skip to main content

Ungdom og voksenliv efter ophold på et Julemærkehjem

26-04-2021

Mere end hver syvende skolebarn har overvægt, hvilket kan påvirke deres fysiske og psykiske trivsel. Trivsel og overvægt i barndommen rækker videre ind i voksenlivet. Et af de tilbud, der findes til børn med overvægt og dårlig trivsel, er et ophold på et af Julemærkefondens fem Julemærkehjem, hvor børnene bor og undervises i ti uger. Under opholdet forbedres de fleste børns livskvalitet, børnene taber sig i vægt, og de får sundere vaner. Det er ikke tidligere systematisk undersøgt, hvordan det går børnene senere i livet.

Formålet med rapporten har været at sammenligne børn med overvægt, der har været på Julemærkehjem, med børn med overvægt, der ikke har været på Julemærkehjem, med hensyn til uddannelse og alvorlig psykisk mistrivsel i årene efter opholdet. Det har tillige været et formål at undersøge, om børnenes sociale og helbredsmæssige baggrund og/eller trivsel og sundhedsvaner under og efter opholdet på Julemærkehjem har betydning for, hvordan det går børnene i årene efter opholdet.  Endelig beskriver rapporten i hvor høj grad børn, der har været på Julemærkehjem, bryder den sociale arv.

Synkront med denne rapport udgives også minirapporten Når børn, der har været på Julemærkehjem, bliver voksne . Den kan du finde herUndersøgelserne er baseret på registeropfølgninger af godt 15.000 børn og unge, der har været på Julemærkehjem i årene 1992-2018. Det er vores håb, at rapporterne kan anvendes til at styrke indsatsen overfor børn med overvægt og dårlig trivsel under og efter et ophold på et Julemærkehjem.

 

Forfattere: Anne Thorsted, Lau C. Thygesen, Rikke F. Krølner, Mette Kristoffersen, Susan I. Michelsen