Skip to main content

Ny undersøgelse spørger 8.000 elever på FGU landet over, hvordan de har det

12.09.2023

Undersøgelsen er den første nationale kortlægning af sundhed og trivsel blandt elever på FGU, Forberedende Grunduddannelse.

Unge, der er i gang med en forberedende grunduddannelse, får nu muligheden for at deltage i undersøgelsen FGU23 – sundhed og trivsel.

Statens Institut for Folkesundhed har netop sendt spørgeskemaer ud til over 8.000 elever på landets 27 FGU-institutioner.

Formålet med undersøgelsen er at blive klogere på elevernes sundhed og trivsel. Elever, der deltager i undersøgelsen, vil blandt andet blive spurgt om deres fysiske og mentale helbred, sundhedsadfærd og sociale relationer.

Undersøgelsen er den første nationale kortlægning af FGU-elevers sundhed og trivsel.

Intentionen er, at resultaterne af undersøgelsen skal bruges til at planlægge forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.

Eleverne kan besvare spørgeskemaundersøgelsen frem til slutningen af oktober 2023. Herefter vil resultaterne sammenfattes i en national rapport i begyndelsen af 2024.

Hver af de 27 FGU-institutioner vil derudover modtage en individuel rapport.

Undersøgelsen er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sideløbende skal det kortlægges, hvordan FGU-skolernes arbejder med at fremme sundhed og trivsel blandt eleverne. Det sker via en anden spørgeskemaundersøgelse, som Steno Diabetes Center Copenhagen gennemfører blandt alle medarbejdere og ledere.

Vil du vide mere?

Projekt