Skip to main content

Nyheder

18.05.2022

Ugens tal: Forskere foreslår ny definition af begrebet stigmatisering

10.05.2022

Ph.d.-forsvar om konsekvenser af at have forældre med alkoholproblemer

10.05.2022

Ugens tal: Der er fortsat stor social ulighed i børns udvikling, sundhed og trivsel

05.05.2022

Stor bevilling til forskning i sund vægtudvikling og trivsel blandt skolebørn

04.05.2022

Ugens tal: Symposium om, hvordan man sikrer etik og værdighed i demensplejen

27.04.2022

Ugens tal: Social ulighed i sundhedsvæsenet i fokus i en ny rapport

26.04.2022

Konference om, hvordan man fremmer god mental sundhed for alle danskere

20.04.2022

Kom med til webinar om danskernes mentale sundhed under Covid-19

20.04.2022

Ugens tal: Forskere undersøger, hvad der beskriver de grønlændere, der begår selvmord

06.04.2022

Ugens tal: Unge, der drikker sig fulde, bruger samtidig snus og andre nikotinprodukter

30.03.2022

Unge med høj risikoadfærd i forhold til alkohol, rygning og stoffer har dårligere trivsel

30.03.2022

Ugens tal: God mental sundhed og risiko for en psykiatrisk diagnose kædes sammen

28.03.2022

Dårlig søvn og søvnunderskud hos unge hænger sammen med digitale medier

23.03.2022

Ugens tal: Der er stor ulighed i hvem, der screenes for brystkræft, viser nyt studie

16.03.2022

Ugens tal: Arsen i dansk drikkevand kædes sammen med misdannelser hos nyfødte

10.03.2022

Se de nye tal på danskernes sundhed i databasen danskernesundhed.dk

09.03.2022

Ugens tal: Det går den forkerte vej med danskernes sundhed, viser Den Nationale Sundhedsprofil 2021

09.03.2022

To millioner danskere lever med en muskel- eller skeletlidelse, viser ny rapport

01.03.2022

Ugens tal: Børn og unge med ADHD bliver oftere mobbet end andre børn og unge

28.02.2022

Ny professor skal styrke vidensgrundlag for effektive interventioner

22.02.2022

Ugens tal: Trods forbud om rygning i skoletiden, ryger mange elever og lærere stadig

08.02.2022

Ugens tal: Der er markant ulighed i sundhed for personer med handicap

02.02.2022

Ny mastercase om, hvordan kommuner kan bruge naturen til at øge trivsel

02.02.2022

Ugens tal: Personer med diabetes er tilfredse med nyt kursus, viser evaluering

19.01.2022

Ugens tal: Personer med udviklingshandicap lever et kortere liv end andre

12.01.2022

Ugens tal: Gravide med medfødt hjertesygdom tilbringer længere tid på hospitalet, efter de har født

04.01.2022

Ugens tal: Nyt projekt skaber viden om brug af alternativ og komplementær behandling

15.12.2021

Ugens tal: Patientuddannelser for personer med knogleskørhed kortlægges i nyt studie

14.12.2021

Kommuner får inspiration til at arbejde med meningsfulde fællesskaber

08.12.2021

Ugens tal: Ny rapport undersøger, hvorfor fysisk aktivitet dæmper angst og depression

30.11.2021

Ugens tal: Arbejdspladser kan selv undersøge uønsket seksuel opmærksomhed

24.11.2021

Ugens tal: Ny rapport om fertilitetsbehandling med både donoræg og donorsæd

16.11.2021

Ugens tal: Fra forskning til teater - Statens Institut for Folkesundhed går til scenen

09.11.2021

Ugens tal: Især højtuddannede går til noget i fritiden, viser nyt studie om social ulighed

02.11.2021

Ugens tal: Kom og mød robotten Susa – den skaber bedre trivsel på arbejdspladsen

29.10.2021

Grindstedrapporten står på forsknings- og ytringsfrihed og armslængde til opdragsgiver

28.10.2021

Ugens tal: Danskere med høj mental sundhed sparer samfundet for milliarder

26.10.2021

Webinar om sårbare personer og kronisk sygdom onsdag den 17. november

12.10.2021

Ugens tal: Unge med syge forældre trives bedre, hvis de har et aktivt fritidsliv

05.10.2021

Ugens tal: Børns brug af digitale enheder hænger sammen med, at de sover i kortere tid

29.09.2021

Ugens tal: Gymnasieelever, der mistrives, har større risiko for at droppe ud, viser nyt studie

22.09.2021

Ugens tal: Mange unge fik nye rygevaner, mens landet var lukket ned

21.09.2021

Skoler modtager invitation til at være med i Skolebørnsundersøgelsen 2022

15.09.2021

Ugens tal: Fritidsinteresserer, der får hjernen på arbejde, kan måske øge din mentale sundhed

08.09.2021

Ugens tal: Unge med hjertesygdom går glip af sociale aktiviteter, viser undersøgelse

25.08.2021

Ugens tal: Fedmeoperationer ser ud til at have en effekt på patienternes kærlighedsliv

24.08.2021

Hver måned dør et ungt menneske som følge af alkohol - det er især drenge, der omkommer

18.08.2021

Webinar den 31. august om erfaringer med alkoholforebyggelse på gymnasier

18.08.2021

Ugens tal: Alkoholproblemer øger risikoen for vold i barndomshjemmet i Grønland

17.08.2021

Ph.d.-afhandling den 24. august om fremme af bevægelse blandt gymnasieelever