Skip to main content

Vi er de eneste i Danmark, der har et center for interventionsforskning inden for det folkesundhedsvidenskabelige område. Vi har 10 års erfaring med interventionsforskning og favner bredt metodisk og tematisk samt målgruppemæssigt. Vi har solid viden om de risikofaktorer, der udfordrer folkesundheden. Men der er brug for mere viden om, hvordan vi mest effektivt får denne viden omsat til praksis gennem succesfulde interventioner, der konkret forbedrer danskernes sundhedsadfærd og levevilkår, ligesom der er brug for mere viden om, hvordan vi sikrer bæredygtige indsatser, der er levedygtige, når projekterne slutter. Denne viden vil vi generere i de kommende år.

Vores målsætning

  • Vi vil bidrage til teori og metodeudvikling med henblik på at udvikle effektive interventioner og evaluere disse med de mest velegnede forskningsdesign.
  • Vi vil forske i, hvilke indsatser der virker, for hvem, og under hvilke betingelser for at sikre os, at vi når målgrupper med størst behov.
  • Vi vil forske i, hvordan indsatser bedst udvikles, implementeres og forankres i en given kontekst ved at involvere relevante interessenter og målgrupper i udvikling og evaluering af indsatser.
  • Vi vil sikre, at vores forskningsresultater finder anvendelse i praksis blandt andet ved at etablere strategiske partnerskaber med relevante aktører.
  • Vi vil fokusere på, at de af vores indsatser, der virker, lever videre, når de er færdigudviklet, og når vores forskere ”slipper” dem.
Interventionsforskning

Læs mere om SIFs interventionsforskning

klik her

Sidst opdateret: 12.07.2021