Skip to main content

SIF er førende inden for alkoholforskning i Danmark, og der er brug for vores viden.

Alkohol udgør den tredjestørste risiko for sygelighed og dødelighed. I alt har 20 procent af den voksne befolkning et sundhedsskadeligt forbrug af alkohol, og i Europa har Danmark den største andel af unge, der har været fulde inden for det seneste år. Et højt alkoholforbrug er ikke kun skadeligt for det enkelte menneske, men også for familien og samfundet som helhed. Kun 10 procent af dem, der er afhængige af alkohol, modtager offentligt finansieret alkoholbehandling, og alkohol spiller en stor rolle i den sociale ulighed i sundhed. Forskning i unges binge drinking, i voksnes storforbrug og i, hvordan vi får flere alkoholafhængige tidligere i behandling, vil fortsat være hovedelementerne i vores aktiviteter på alkoholområdet.

Vores målsætning

  • Vi vil monitorere danskernes alkoholforbrug.
  • Vi vil forske i alkohols skadelige virkninger og sociale konsekvenser.
  • Vi vil udvikle metoder til tidlig opsporing.
  • Vi vil udvikle indsatser til forebyggelse.
  • Vi vil udvikle behandling af alkoholproblemer.

Alkoholforskning

Læs mere om SIFs alkoholforskning

Klik her

Sidst opdateret: 22.08.2023