Skip to main content

X:IT II

Selvom andelen af rygere blandt børn og unge generelt er faldende, er der stadig op mod en femtedel af eleverne fra familier med få ressourcer, der har prøvet at ryge, og mange af dem bliver afhængige af cigaretterne. Når de når erhvervsskolerne, er det mere end halvdelen af eleverne, der ryger. Langt de fleste børn tager ikke et bevidst valg om, at de vil være rygere. Det er derfor helt centralt at gøre en aktiv indsats tidligt for at forebygge, at børn starter med at ryge og fortsætter som rygere senere i livet.

X:IT er en skolebaseret indsats, der skal forebygge rygning. X:IT er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og blev i årene 2010 til 2013 evalueret af Center for Interventionsforskning. I alt deltog 94 danske skoler i evalueringen af X:IT. Evalueringen viste, at X:IT virker. Der var en statistisk signifikant mindre risiko for at være ryger, hvis man var elev på en indsatsskole i forhold til at være elev på en sammenligningsskole. X:IT kan forebygge op til 25 % nye rygere. Desuden viste analyser, at X:IT virker endnu bedre, hvis skolerne følger hele indsatsen fremfor kun at have fokus på nogle af indsatsområderne. Du kan læse mere om evalueringen af X:IT her.

Evalueringen viste samtidig, at indsatsen ikke i tilstrækkelig grad kunne nå unge fra familier af lavere socioøkonomisk baggrund. Derfor er X:IT nu revideret og særligt målrettet denne gruppe af unge og deres forældre. Læs mere om den reviderede indsats her.

For at få viden om, hvordan det reviderede X:IT virker, bliver indsatsen i perioden 2017-2020 evalueret igen.

 

Sidst opdateret: 18.07.2023