Skip to main content

X:IT - Interventionen

Formål og målgruppe

Projektet skal videnskabeligt evaluere den reviderede indsats i Projekt X:IT. Formålet er at nedbringe antallet af unge rygere med 25 %, samt at indsatsen skal virke ens blandt unge fra familier med få ressourcer og unge fra familier med flere ressourcer. Indsatsen retter sig mod elever i 7., 8. og 9. klasse.

Interventionen

Projekt X:IT skal ved hjælp af en bred indsats overfor unge, skoler og forældre få færre unge til at ryge. Indsatsen bygger på følgende tre elementer:

  • Skolen – rygeregler og undervisning
  • Røgfri aftaler – indgås mellem unge og voksne
  • Forældre – information og inddragelse.

Kræftens Bekæmpelse står for at gennemføre indsatsen, der evalueres af Center for Interventionsforskning. Læs mere om Projekt X:IT på xit-web.dk.

Design

Interventionen omfatter 46 skoler og de tilhørende kommuner. Alle deltagende skoler skal indføre X:IT indsatsen. Vi undersøger bl.a. de unges rygevaner og de faktorer, der har betydning for, om unge begynder at ryge eller ej, for eksempel forældre og venners rygevaner, holdninger til rygning hos de unge og deres omgivelser.

Effektmåling og evaluering

Effekten af indsatsen vurderes på baggrund af før- og eftermålinger af de unges rygevaner og ved at sammenligne resultater fra unge i forskellige socialgrupper. Indsatsen vil også blive fulgt for at få kendskab til, hvordan den fungerer i praksis ude på skolerne. Denne viden kan på længere sigt bruges til at vurdere effektiviteten af indsatsen.

Tidsplan

Projektet løber over 5 år med følgende overordnede milepæle:

  • 2017: Skoler og kommuner udvælges, basismålinger udføres og indsatsen påbegyndes.
  • 2018: Indsatsen fortsættes og effekten registreres umiddelbart efter afslutningen af indsatsens første år.
  • 2019: Effekten af første evaluering afrapporteres. Effekten registreres igen efter afslutningen af projektindsatsens andet år.
  • 2020: Effekten registreres sidste gang efter afslutningen af projektindsatsens tredje år.
  • 2021: Projektet afrapporteres.

Sidst opdateret: 19.10.2023