Skip to main content

X:IT

Selvom andelen af rygere blandt børn og unge generelt er faldende, er der stadig op mod en femtedel af de unge fra familier med få ressourcer, der har prøvet at ryge, og mange af dem bliver afhængige af cigaretterne. Når de når erhvervsskolerne, er det mere end halvdelen, der ryger. Langt de fleste børn tager ikke et bevidst valg om, at de vil være rygere. Det er derfor helt centralt at gøre en aktiv indsats tidligt for at forebygge, at børn starter med at ryge og fortsætter som rygere senere i livet.

X:IT er en skolebaseret indsats, som kan forebygge andelen af nye rygere med 25 %. I første omgang nåede indsatsen imidlertid ikke i tilstrækkelig grad unge fra familier af lavere socioøkonomisk baggrund. Derfor er X:IT nu revideret og særligt målrettet denne gruppe af unge og deres forældre.

Formål

Formål og målgruppe

Projektet evaluerer videnskabeligt den reviderede indsats i Projekt X:IT. Formålet er at nedbringe antallet af unge rygere med 25 %, samt at indsatsen skal virke ens blandt unge fra familier med få ressourcer og unge fra familier med flere ressourcer. Indsatsen retter sig mod elever i 7., 8. og 9. klasse.

Interventionen

Projekt X:IT skal ved hjælp af en bred indsats overfor unge, skoler og forældre få færre unge til at ryge. Indsatsen bygger på følgende tre elementer:

  • Skolen – rygeregler og undervisning
  • Røgfri aftaler – indgås mellem unge og voksne
  • Forældre – information og inddragelse

Metode

Design

Interventionen omfatter cirka 50 skoler, som alle implementerer X:IT. Vi undersøger de unges rygevaner og de faktorer, der har betydning for, om unge begynder at ryge eller ej. Derudover undersøger vi, hvordan indsatsen implementeres både hos den enkelte elev og på skolerne. Alle forhold analyseres afhængigt af socioøkonomi.

Effektmåling og evaluering

Effekten af indsatsen vurderes på baggrund af før- og eftermålinger af de unges rygevaner. Indsatsen følges også for at få kendskab til, hvordan den fungerer ude på skolerne. Denne viden kan på længere sigt bruges til at vurdere effektiviteten af indsatsen.

Projektperiode

Projektet løber over fem år med følgende overordnede milepæle:

2017: Skoler og kommuner udvælges, basismålinger udføres og indsatsen påbegyndes
2018: Indsatsen fortsættes og data indsamles umiddelbart efter afslutningen af indsatsens første år
2019: Effekten af første evaluering afrapporteres. Data indsamles igen efter afslutningen af projektindsatsens andet år
2020: Data indsamles sidste gang efter afslutningen af projektindsatsens tredje år
2021: Projektet afrapporteres.

Bevillingsgiver

Kræftens Bekæmpelse er bevillingsgiver på projektet.

Vil du læse mere?

Læs minirapport om X:IT

Klik her

Vil du læse mere?

Besøg X:IT hjemmeside

Klik her

Vil du læse mere?

Se ph.d.-projekt

Klik her

Sidst opdateret: 19.10.2023